​​15 miljoner i bidrag till fiber i Stjärnhov och Gnesta södra

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:49 CEST

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att ge 15 miljoner kronor i bidrag till fiberutbyggnaden i områdena Stjärnhov/Öllösa och Gnesta södra. Bidraget från Länsstyrelsen finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Gnesta kommun har ett stort engagemang i fiberutbyggnaden, men det är Telia Zitius som står för ansökningarna och som fått bidragen. Gnesta kommun fick hälften av potten på 30 miljoner och det är cirka 400 hushåll och fritidshushåll som nu får möjlighet till fiber.
Att så många i Stjärnhov/Öllösa har valt att teckna sig för fiberanslutning till sin fastighet har varit en avgörande orsak att projektet fick statliga bidrag. I Gnesta södra har inte teckningsgraden varit lika hög och därför är bidraget inte lika stort.

Fiber kommer endast byggas till de fastigheter som beställer det, och det kan dröja många år och vara förenat med betydligt högre kostnader än idag att ansluta sig senare - i synnerhet som det då inte finns bidragsmedel att ta del av. Gnesta kommun vill därför uppmana alla, både permanentboende och fritidsboende att ta tillfället i akt och ansluta sig till fibernätet redan nu. Är du intresserad; ring 020-11 85 00 eller www.fibertillalla.se.

Nu kommer Telia Zitius att avsluta upphandlingen som redan är påbörjad, gällande vem som blir entreprenör för området, därefter starta detaljplaneringen och tillståndsansökningar för att kunna påbörja arbetet.

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att ge 15 miljoner kronor i bidrag till fiberutbyggnaden i områdena Stjärnhov/Öllösa och Gnesta södra. Bidraget från Länsstyrelsen finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs vidare »

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Nyheter   •   Jun 28, 2018 15:29 CEST

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommun. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.
Det här är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Annette Gidlöw, nyanställd som energi- och klimatrådgivare för kommunerna Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. – Jag och min kollega Rickard Österlunds arbete med insatsprojektet kommer bland annat bestå av deltagande på olika lokala event i de berörda kommunerna. Där kommer vi ge information om solceller, men också om den övriga gratistjänsten för energi- och klimatrådgivning som vi erbjuder. Eventen kan vara t.ex. marknader eller bomässor. Vi kommer att visa den nylanserade solkartan som är en tjänst som består av interaktiva kartor. Kartan visar hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig. Det känns väldigt roligt och inspirerande att rivstarta min nya tjänst med ett sådant hett ämne, för intresset för solceller är stort. Det är också extra roligt nu när vi också kan informera om de olika stöd som finns att söka om man vill satsa på solel.

Solceller

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.
– Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer, även i Sverige, säger Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling väst.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivningen kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Mer om de nationella projekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar.

För frågor, kontakta:

Energi- och klimatrådgivare Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa
Rickard Österlund, Energi- och klimatrådgivare
0156-522 46
rickard.osterlund@trosa.se
Annette Gidlöw, Energi- och klimatrådgivare
0156-523 70
annette.gidlow@trosa.se
Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se
Nationella projektet om solel
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93
E-post: alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se
Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projektledare, Energikontoret i Mälardalen
Tel: 070-517 63 22
E-post: elin.tornwall@energikontor.se

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Läs vidare »

Gnesta kommun deltar i regeringens bredbandslyft

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:24 CEST

Gnesta kommun har antagits till regeringens program Bredbandslyftet.

Regeringens Bredbandsforum har startat ett strategiprogram som kallas för Bredbandslyftet. Programmet har tagits fram i samverkan med bland annat SKL, Post- och telestyrelsen och bredbandsmarknadens aktörer. Genom att delta i programmet får Gnesta kommun stöd i det strategiska arbetet med bredbandsfrågor. Målet är att kommunen ska vara ännu bättre förberedd på att möta medborgarnas och företagens framtida behov.

- Bredband och en säker och snabb uppkoppling är en viktig fråga för alla i kommunen. Nu när Telia/Skanova bygger ut nätet runt om i kommunen behöver vi ta ett omtag kring ämnet för att med hjälp av en utomstående part diskutera igenom våra strategier och planer, säger kommunalrådet Johan Rocklind.

- Förhoppningen är att vi ska få mer kunskap om olika alternativ för att få bredband i hela kommunen och att detta kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet och nya krafttag i bredbandsfrågan, säger Ann-Sofie Lifvenhage, kommunalråd.

Gnesta kommun kommer att genomföra följande fyra fokusområden inom bredbandslyftet:

Bredbandsupplevelsen - medborgarenkät

Teknik i all ära men det är medborgarnas upplevelse av sitt bredband som räknas. I vilken utsträckning tycker de att en digitala infrastrukturen fungerar bra? Bredbandslyftets medborgarenkät tar tempen på medborgarnas åsikter och upplevelse i frågan. Hur uppfyller kommunen medborgarnas förväntningar?

Inventering

Hur långt har utbyggnaden kommit i Gnesta kommun? Vilka områden saknar bredband och riskerar att hamna utanför? Med stöd av Post- och telestyrelsen tar Bredbandsforum fram en övergripande inventering av tillgången till bredband och beräknar kostnaderna för att nå kommunens mål.

Strategiska vägval

Alternativa sätt att gå vidare i bredbandsarbetet presenteras. Ibland räcker det att fokusera på att utveckla det arbete som redan görs, ibland handlar det om att göra nya vägval. I Bredbandslyftet får kommunen genom dialog och workshops stöd och vägledning i att hitta rätt inriktning.

Arbetsgrupp och styrdokumentstruktur

En framtidssäker digital infrastruktur kräver ett långsiktigt engagemang för kommunen, oavsett vem som bygger den. Här diskuteras hur kommunen kan bemanna och utforma en tvärfunktionell arbetsgrupp som kan driva frågan framåt. Som en del i det gås den digitala infrastrukturen igenom och hur den kan inkluderas i de kommunala styrdokumenten.

Gnesta kommun börjar med ett arbetsmöte i augusti 2018 där företrädare för kommunen, regionen och regeringens Bredbandsforum ingår för att lägga upp en plan för det fortsatta arbetet i programmet.

Kontaktperson bredbandssamordnare Hans Haglund.

hans.haglund@gnesta.se

Tel: 0158 - 275 120

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Regeringens Bredbandsforum har startat ett strategiprogram som kallas för Bredbandslyftet. Programmet har tagits fram i samverkan med bland annat SKL, Post- och telestyrelsen och bredbandsmarknadens aktörer. Genom att delta i programmet får Gnesta kommun stöd i det strategiska arbetet med bredbandsfrågor för att vara ännu bättre förberedd på att möta medborgarnas och företagens framtida behov.

Läs vidare »

Invigning av utegym i Björnlunda

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 16:56 CEST

Invigning av utegymmet i Björnlunda tillsammans med kommunalråden Johan Rocklind och Ann-Sofie Lifvenhage den 11 juni 2018 klockan 9.00. Dag: Måndagen den 11 juni 2018 Tid: Klockan 9.00 Plats: Ekvägen 4 på utomhusgymmet i Björnlunda Välkommen!

Invigning av Powerhuset – nya mötesplatsen i Gnesta!

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 12:43 CEST

Powerhuset är ett nytt samarbete mellan Gnesta kommun, SPF och PRO. Hit är alla välkomna – oavsett om man är senior, anhörig eller bara vill möta andra människor för samtal, stöd i livet eller för att ta del av trevliga aktiviteter och en social samvaro. Invigning och öppet hus på Powerhuset – Dagagatan 22 i Gnesta Måndag 4 juni 2018 klockan 11.30 – 14.00

Tömningsstation för husbilar och husvagnar invigs i Gnesta

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 08:44 CEST

Tisdagen den 22 maj kl 18.00 inviger Gnesta kommun sin nya tömningsstation för husbilar och husvagnar. Samtidigt invigs också den nya vattenstationen, där du enkelt kan köpa vatten. Tömningsstationen har tillkommit efter ett inskickat medborgarförslag. Förslagställaren kommer att tömma sin husbil/husvagn. Kommunalråden kommer att klippa band och hålla ett kort tal.

Gnesta ungdomsboende ställs om till stödboende

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 16:28 CEST

Antalet asylsökande barn i Sverige har minskat drastiskt de senaste åren. Det medför att behovet av HVB (Hem för vård och boende) också har minskat, så även i Gnesta kommun. Istället har behovet av stödboende ökat i Gnesta. Det leder till att Gnesta ungdomsboende, HVB, nu kommer att ställas om till ett stödboende. Därmed utökas de platser som redan finns på det befintliga stödboendet i kommunen.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer Gnesta kommun att ta emot en asylsökande ungdom under 2018. Preliminärt kommer färre än 20 nyanlända ungdomar att finnas inskrivna i socialtjänstens försorg från och med juni. Ett fåtal av dessa är i behov av HVB eller familjehem. Dessa ungdomar kommer att erbjudas placering i familjehem eller HVB, i Gnesta eller närliggande kommuner.

Ungdomarna som inte längre är i behov av HVB eller familjehem, kommer istället att erbjudas plats i Gnesta stödboende. Stödboende är en boendeform som kom 2016 och liknar HVB, men innebär mer självständighet och eget ansvar för ungdomen. Det är ett steg mellan HVB och egen lägenhet.

– Ett HVB är väldigt omhändertagande med tillgång till vård och behandling dygnet runt. Där får ungdomarna maten lagad, personal som väcker dem på morgonen och så vidare. Det naturliga på stödboendet är att de istället blir mer självgående och får öva sig i att ta mer eget ansvar, med stöd av personalen på boendet. Det är ett sätt att förbereda ungdomarna för vuxenlivet, säger Mats Engström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Gnesta kommun.

HVB-verksamheten i Gnesta ställs om till stödboende genom en mjuk övergång under sommaren 2018. Ungdomarna som ska bo på stödboendet kommer tillsammans med medarbetare och enhetschef att planera för hur verksamheten ska utformas utefter de behov som finns. Bemanningen på stödboendet kommer därmed att anpassas utifrån ungdomarnas behov.

– Denna process som Gnesta kommun är i just nu pågår i många kommuner runt om i Sverige i och med att vi får allt färre asylsökande. Samtidigt har de ungdomar som bor på vårt HVB idag blivit äldre och mer självständiga, fortsätter Mats Engström.

Berörd personal kommer tillsammans med enhetschef, HR samt fackliga organisationer att föra diskussioner kring hur personalomställningen ska ske.

Vuxen- och omsorgsnämnden kommer den 24 maj 2018 att ta det politiska beslutet att verksamheten ställs om från HVB till stödboendeverksamhet.

Vid frågor, vänligen kontakta Mats Engström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Gnesta kommun, via telefon 0158- 275 150 eller via e-post mats.engstrom@gnesta.se.

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Antalet asylsökande barn i Sverige har minskat drastiskt de senaste åren. Det medför att behovet av HVB (Hem för vård och boende) också har minskat, så även i Gnesta kommun. Istället har behovet av stödboende ökat i Gnesta. Det leder till att Gnesta ungdomsboende, HVB, nu kommer att ställas om till ett stödboende.

Läs vidare »

Företagare ger högt betyg till Gnesta kommuns service

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 09:02 CEST

Företagarna ger högt betyg till kommunens företagsservice visar en ny undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen tas fram gemensamt av Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och presenterades idag, onsdagen den 2 maj 2018.


Undersökningen visar hur företagare uppfattar den service man har fått av kommunen i de ärenden som man har haft under året.


Positivt resultat
Gnesta kommuns interna utvecklingsarbete har i år gett ännu bättre resultat och vi får vårt högsta NKI någonsin när vi nu når upp till 78, mot förra årets 71. Vilket också gör att vi hamnar på en andra placering i den ranking som görs av det sammanvägda resultatet i Storstockholmsområdet. Livsmedelskontroll och miljö- och hälsotillsyn i Gnesta ligger på mycket höga värden.

- Vi har tillsammans arbetat målmedvetet och långsiktigt internt i Gnesta kommun kring hur vi ska möta företagarna på ett än bättre sätt i alla de ärenden som de har hos oss, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

- Detta fina resultat, är vi väldigt glada och stolta över och vi vill att företagarna ska känna att de har fått god service och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen, säger Ellinor Lundin, miljöchef.

Gott betyg för hela Sverige
Företag som varit i kontakt med kommunen har fått frågor om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. Utifrån dessa områden har de fått bedöma kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

SKL:s och SBA:s mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning har gjorts för fjärde gången. 142 kommuner, varav 55 i Stockholmsområdet.
Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017.
Det genomsnittliga NKI-resultatet 2017 ligger på 71, vilket är ett högt betyg.

För mer information, kontakta näringslivschef Anna Sandklef på 0158-275 263.

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är snart 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Företagarna ger högt betyg till kommunens företagsservice visar en ny undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen tas fram gemensamt av Stockholms Business Alliance (SBA) och SKL och presenterades idag, onsdagen den 2 maj 2018. Gnesta kommuns interna utvecklingsarbete har i år gett ännu bättre resultat och vi får vårt högsta NKI någonsin när vi nu når upp till 78, mot förra årets 71.

Läs vidare »

Utvecklingsplan för Gnesta centrum

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 20:25 CEST

Nu föreslås en satsning på att förnya Gnesta centrum. Den positiva befolkningsutvecklingen i Gnesta kommun gör att efterfrågan på bostäder, mötesplatser och lokal handel i centrala lägen ökar. Utvecklingsplanen går upp till politiskt beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2018. I planen finns en långsiktig inriktning för hela Gnesta centrum och ett förslag på en idéskiss för centrumkvarteret.

Pressinbjudan; pressträff om Gnesta centrum

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:13 CEST

Välkommen på ett informationsmöte om Gnesta centrum Till kommunstyrelsens möte 23 april 2018 finns ett ärende om centrum som vi vill informera om. Välkommen den 16 april 2018 kl 17.00 Kommunhuset

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Enhetschef Kommunikation och samverkan
  • Näringsliv, turism, kultur, fritid och kommunikation
  • anna.sandklef@gnesta.se
  • 0158 275 263
  • 070-657 01 18

Om Gnesta kommun

Gnesta kommun - stadens lugn och landets puls

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är snart 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Adress

  • Gnesta kommun
  • Västra Storgatan 15
  • 646 80 Gnesta