Skip to main content

Jämställdhet drog stor publik till Gnesta

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 16:47 CEST

Den 6 maj 2014 arrangerade Gnesta kommun ett jämställdhetsseminarium för att påvisa det framgångsrika arbetet med normkritiskt jämställdhetsarbete i kommunen som bedrivits under flera år.

Närmare 150 personer lyssnade på gäster som jämställdhetsministern Maria Arnholm, Peter Söderström från Män för jämställdhet men också på företrädare för Gnesta kommuns jämställdhetsarbete.
Moderator för dagen var Torbjörn Messing som lotsade deltagarna genom programmet.

Viktiga faktororer för framgång
Förste vice ordförande i kommunstyrelsen Kukkamariia Valtola Sjöberg visade på flera viktiga faktorer för att lyckas i jämställdhetsarbetet.
Det är politisk enighet med tydliga mål, tillsättande av resurser och olika verktyg, som exempelvis checklista för jämställdhet i nämndernas beslut, samt också forum för politiken att diskutera och arbeta med jämställdhetsfrågan. Ett sådant forum är det nyinrättade arbetsgruppen för CEMR-deklarationen som Gnesta kommun undertecknade i september 2013.

Frejaskolans arbete
Karina Solax Stridh, fd. jämställdhetsstrateg och pedagog i Gnesta kommun beskrev hur arbetet började med jämställdhet på Frejaskolan år 6-9 redan 2010.
Hela arbetet genomsyrades av det normkritiska perspektivet. Arbetet handlade om exempelvis att skojbråken stoppades, särskilt fokus på sex- och samlevnadsundervisning, val av studier eller yrkesval.
Eleverna fick stor delaktighet i hela arbetet och även föräldrar involverades. En effekt av arbetet med maskulinitetsnormen blev att pojkars betyg i år 9 höjdes.

Män för jämställdhet
Peter Söderström från Män för jämställdhet gjorde en sammanfattning av arbetet som de gjort på Frejaskolan under projekttiden. Han beskrev det våldsförebyggande arbetet som bland annat innebär att arbeta med normen för maskulinitet tillsammans med eleverna.

Ledarskapets betydelse
Gnesta kommun representerades av kommunchef Nils-Erik Selin, Barn- och utbildningsförvaltningschef Monica Harlin, förskolechef Lilian Björk, rektorerna Torsten Grimbe, Magdalena Eberhardsson, biträdande rektor Maja Thorsén, studie- och yrkesvägledare Julia Kjäll, pedagog Jessica Holmström, kurator Nina Redeby och jämställdhetsstrategen Ulrica Blume.
De bekräftade ledarskapets betydelse i ett förändrings- och jämställdhetsarbete. Framgångsfaktorer diskuterades under dagen och som exempel kan nämnas ett lärande klimat kollegor emellan för att stötta och klara förändringsarbetet, men också tydlig politisk styrning och efterfrågan av resultat. Verktyg och metoder är andra viktiga framgångsfaktorer för att arbetet ska hålla i sig över tid.

Jämställdhetsministern talar på seminariet
Maria Arnholm, jämställdhetsministern nämnde vikten av att jobba normkritiskt för att ge alla individer möjlighet att växa oberoende av vem än är. Detta arbete måste börja redan i förskolan. Jämställdhetsarbetet är ett förändringsarbete som måste komma från den politiska ledningen och cheferna där beslut tas.
Maria Arnholm besökte i december 2013 förskolan Björkbacken och Frejaskolan, vilket understyrkte hennes åsikter om att Gnesta är ett bra exempel på en kommun som har jobbat framgångsrikt.

Nu kommer Gnesta kommun att fortsätta arbetet med jämställdhet i den dagliga verksamheten i alla kommunala förvaltningar.
Undertecknandet av CEMR förbinder oss att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Gnesta är en kommun i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Vintertid bor här drygt 10 400 personer. Sommartid är vi många, många fler tack vare alla fritidshus. Du når oss med pendeltåg från Stockholm på en timme. Med regionaltåget tar det bara en dryg halvtimme och du har även förbindelse mot Linköping, Göteborg och Örebro. Vi har också nära till Nyköping med Skavsta flygplats. 
Gnesta kommun är en utpräglad småföretagarort med drygt 950 registrerade företag. Många av dem är lantbruk vilka, tillsammans med alla våra sjöar (180 stycken), lägger grunden för vårt vackra och mångskiftande naturlandskap. I Gnesta finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i en frisk och omväxlande miljö. Den sköna naturen bjuder på äventyr för alla intressen, åldrar och säsonger. Du hittar också butiker, restauranger och caféer i våra tätorter Gnesta, Stjärnhov och Björnlunda. I vår nyrenoverade biograf i Gnesta visas en mix av de senaste filmerna och under sommaråret kan du njuta av två populära musikfestivaler i kommunen.