Ny möjlighet för seniorer att hitta gemenskap

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 13:21 CEST

Pressmeddelande 10 maj 2017
Seniorval.se

Ny möjlighet att enkelt söka bland hundratals mötesplatser, organisationer och aktiviteter för seniorer.

Många kommuner vittnar om utmaningen att möta behovet av omsorg i en åldrande befolkning. Vi vet att fler kommer att bo i eget boende längre och i högre utsträckning ansvara för det egna välmåendet.

En avgörande del för välbefinnandet är att finnas i en gemenskap med andra människor. Samtidigt kan åldrandet innebära sociala utmaningar för individen och många äldre upplever sig vara ensamma.

Det finns ett brett utbud av social gemenskap riktat mot seniorer men för att ta del av detta behöver man veta om utbudet.

- Genom att vi har kartlagt utbudet blir det enklare för den som söker alternativ att hitta dem, säger Fanny Falkenberg, initiativtagare till Seniorval.se.

I Seniorvals söktjänst kan man söka efter öppna träffpunkter, mötesplatser och pensionärsorganisationer. Det går också att de hitta volontärorganisationer och företag som erbjuder sällskap i olika form.

- Ibland är det ett mer individuellt sällskap som passar, man kanske vill ha någon att promenera eller ta en kaffe med. Då kan du söka efter de alternativen, säger Fanny Falkenberg.

Den som av olika anledningar inte kan vara lika aktiv som tidigare och är i behov av mer stöd så finns alternativet att ansöka om att delta i en dagverksamhet hos kommunen. Som enda plattform listar Seniorval.se uppgifter om landets samtliga dagverksamheter.

- Här får du enkelt fram utbudet i just din kommun. Unikt är du också kan söka specifikt efter dagverksamheter som vänder sig till personer med en demensproblematik , säger Fanny Falkenberg.

Den nya satsningen på gemenskap är ett komplement till den information som finns på Seniorval redan idag i form av boende, service och omsorg för seniorer.

För att hitta dagverksamheter i hela landet, se här.
För mötesplatser och andra former av sällskap, se här.


För ytterligare information kontakta:
Fanny Falkenberg, initiativtagare
fanny.falkenberg@seniorval.se, 070-880 0670

Pernilla Kristofferson, initiativtagare
pernilla.kristoffersson@seniorval.se, 070-880 0669

Seniorval.se är Sveriges ledande informationskanal om boende, service och omsorg för seniorer. Sajten startades 2012 och har haft över en kvarts miljon unika besökare det senaste året. 

Seniorval.se är Sveriges ledande informationsplattform kring boende, service och omsorg för seniorer. Seniorval.se vill på ett enkelt och pedagogiskt sätt hjälp äldre och närstående att hitta information kring utbud och processer. På seniorval.se kan du söka, hitta och jämföra olika alternativ av service, hemtjänst,äldre-, senior- och trygghetsboenden samt träffpunkter och dagverksamheter i hela landet. Lika viktigt som att förstå området är att få tips och inspiration kring hur man kan gå tillväga i olika situationer. På seniorval.se finns information, reportage, tips och guider. Sajten har över  en kvarts miljon besökare senaste året.

Unik kartläggning av mötesplatser, organisationer och aktiviteter för seniorer i hela landet.

Läs vidare »

Så ordnar du hemtjänst till sommarstället

Nyheter   •   Maj 10, 2017 13:11 CEST

Snart är sommaren här vilket för många betyder en flytt till landstället eller besök hos släkt och vänner. Den som har stöd i vardagen i form av hemtjänst har möjlighet till samma tjänster även i en annan kommun. Det är enkelt att ordna men det finns några saker som är bra att tänka på för att det ska gå så smidigt som möjligt. En sådan är att vara ute i tid, fem till sex veckor innan behöver kommunen veta att du planerar att resa.

I Seniorval.se:s guide ser du enkelt hur du går till väga för att flytta med hemtjänsten till sommarstället eller släkten under en period.
- Vi hoppas att guiden ska underlätta för fler att kunna komma iväg på en sommarvistelse, säger Fanny Falkenberg,en av initiativtagarna till Seniorval.se.

GUIDE - ATT RESA BORT MED HEMTJÄNST

PRATA MED DIN KOMMUN

 • Berätta för biståndshandläggare i din kommun var den tillfälliga bostaden ligger och hur länge du planerar att vara där.
 • Tala om ifall du behöver mer eller mindre hjälp än vanligt under vistelsen. Bor du med släkt eller vänner kanske det inte behövs hjälp med matlagning och handling till exempel.
 • Tänk igenom hur den tillfälliga bostaden är utformad och om det finns saker som är bra för hemtjänsten att veta om. Finns det trappor, är dusch- och badutrymmet mindre än i din vanliga bostad eller ligger de i en annan byggnad? Är det högre trösklar än din vanliga bostad? Ju mer du berättar desto bättre kan den tillfälliga hemtjänsten planera för dig.

VAR UTE I GOD TID

 • Fem till sex veckor innan du önskar hemtjänst i en annan kommun behöver du meddela din hemkommun.
 • Du har alltid rätt att få hemtjänst i en annan kommun under förutsättning att de får veta det i tid så att de kan planera och informera sin personal.

VÄLJ HEMTJÄNSTLEVERANTÖR

 • Om du ska bo tillfälligt i en kommun med valfrihet inom hemtjänsten kan du välja vilken leverantör som ska utföra din hemtjänst.
 • För att få en överblick över vilka hemtjänstleverantörer som finns titta i Seniorval.se:s söktjänst.

TRANSPORT OCH HJÄLPMEDEL

 • Tänk igenom om du behöver hjälpmedel på plats. En rullator går ofta att ta med sig men större saker som höj- och sänkbar säng behöver ordnas på plats. Kontakta gärna en sjukgymnast eller arbetsterapeut i kommunen du ska bo i tillfälligt och diskutera behoven.
 • Om du har färdtjänst finns möjligheten att ordna transport till semesterboendet. Du kan också åka färdtjänst till andra delar av landet än din hemkommun.

OM BEHOVET FÖRÄNDRAS PÅ PLATS

 • Om det händer något medan du är borta som gör att ditt behov av omsorg ändras så vänder du dig till sjukvården eller biståndshandläggare i den kommun du befinner dig i. De kommer att ordna den hjälp du behöver.

Guiden hittar du här Hemtjänst på annan ort. Källa Seniorval.se

För mer information och tips se www.seniorval.se

För frågor kontakta

Petra Hedbom, redaktör Seniorval.se
0709-454 790

Seniorval.se har haft över en kvarts miljon unika besökare det senaste året och är Sveriges ledande informationskanal om boende, service och omsorg för seniorer.

Har du eller en anhörig stöd i form av hemtjänst och planerar att resa bort i sommar? I Seniorval.se:s guide ser du enkelt hur du går till väga för att flytta med hemtjänsten till sommarstället eller släkten.

Läs vidare »

Här är listan som fallsäkrar ditt hem

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2014 14:14 CET

Som ett led i arbetet för att öka kunskapen kring seniorers bostadssituation har Seniorval.se tagit fram en checklista för att hjälpa personer, oavsett bostad, att minimera riskerna för att råka ut för en fallskada.

Att falla omkull som äldre kan vara förödande. Tyvärr är fallskador idag ett växande folkhälsoproblem och tre fjärdedelar av alla skador sker i den egna bostaden.

Checklistan vi tagit fram hjälper dig minimera de vanligaste fallriskerna i hemmet och många av tipsen är enkla att fixa själv eller med hjälp av någon närstående. Listan hittar du här. http://seniorval.se/tips-och-guide/checklista-fall...

Stort tack till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som hjälpt oss att kvalitetsgranska listan.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Pernilla Kristoffersson på Seniorval.se, mobil: 0708 800 669, e-post: pernilla.kristoffersson@seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges ledande informationssajt kring boende, service och omsorg för seniorer. Seniorval.se vill på ett enkelt och pedagogiskt sätt hjälp äldre och närstående att hitta information och på sajten kan du söka bland, jämföra och hitta olika alternativ av hemtjänstleverantörer, hushållsnära tjänster, äldre-, senior- och trygghetsboenden. Men det handlar inte bara om att hitta vilka alternativ som finns, lika viktigt är det att förstå området, att få tips och inspiration kring hur man kan gå tillväga i olika situationer. Därför erbjuder Seniorval.se även informationssidor, reportage och tips och guider. Besök oss gärna på www.seniorval.se

​Som ett led i arbetet för att öka kunskapen kring seniorers bostadssituation har Seniorval.se tagit fram en checklista för att hjälpa personer, oavsett bostad, att minimera riskerna för att råka ut för en fallskada.

Läs vidare »

Seniorval.se på Nyhetsmorgon i TV4

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2014 15:16 CEST

Hur gör man egentligen när man väljer äldreomsorg och vilken information behöver man? Det fick programledarna Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist tips på när Seniorval.se besökte Nyhetsmorgon i TV4. 

Se klippet här: 
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2979682


För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Pernilla Kristoffersson på Seniorval.se, mobil: 0708 800 669, e-post: pernilla.kristoffersson@seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges ledande informationssajt kring boende, service och omsorg för seniorer. Seniorval.se vill på ett enkelt och pedagogiskt sätt hjälp äldre och närstående att hitta information och på sajten kan du söka bland, jämföra och hitta olika alternativ av hemtjänstleverantörer, hushållsnära tjänster, äldre-, senior- och trygghetsboenden. Men det handlar inte bara om att hitta vilka alternativ som finns, lika viktigt är det att förstå området, att få tips och inspiration kring hur man kan gå tillväga i olika situationer. Därför erbjuder Seniorval.se även informationssidor, reportage och tips och guider. Besök oss gärna på www.seniorval.se

Hur gör man egentligen när man väljer äldreomsorg och vilken information behöver man? Det fick programledarna Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist tips på när Seniorval.se besökte Nyhetsmorgon i TV4.

Läs vidare »

Äldreomsorgssajt prisbelönas - Seniorval.se Årets junior

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2014 17:11 CET

Veteranens läsare har utsett Fanny Westerberg, en av initiativtagarna till Seniorval.se till Årets junior. Veteranen är ett av Sveriges största magasin för seniorer. Utnämningen visar att efterfrågan på information och vägledning kring boende för seniorer och äldreomsorg på Internet är stor.

Fanny startade Seniorval.se tillsammans med Pernilla Kristoffersson efter att de själva letat vägledning på nätet för närståendes räkning och blivit frustrerade över att de inte hittade bra samlad information.

- Vi är glada, hedrade och stolta över denna fina utnämning, säger Fanny Westerberg. Det är ett erkännande på att Seniorval.se fyller en viktig funktion för de personer som står inför att hitta ett nytt boende, service eller omsorg, för sig själva eller anhörigas räkning, inför en ny fas i livet.

Sajten har snabbt blivit Sveriges ledande kring boende, service och omsorg för seniorer. En tydlig trend är också att allt fler söker information kring dessa områden på nätet. Flera faktorer är troligen förklaringen till detta. Valfrihet på det här området är fortfarande ganska nytt, de flesta har aldrig tidigare varit i kontakt med äldreomsorgen och för att kunna göra val behövs kunskap och vägledning kring hur man utvärderar olika alternativ. Därtill har de senaste årens rapporter om missförhållanden inom äldreomsorg med stor sannolikhet gjort att många känner behov av att informera sig. Det visar också att många uppskattar Seniorvals ambition att ge information på ett enkelt sätt, ge konkreta tips för hur man kan gå tillväga i olika situationer samt lyfta fram goda exempel.

- Vår förhoppning är att Seniorval.se ska inspirera seniorer och anhöriga till att hitta lösningar som passar deras behov och önskemål och att de ska känna sig trygga med det alternativ de väljer, säger Fanny Westerberg. Att hitta en lösning för sin vardag ska vara något positivt.


För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Pernilla Kristoffersson på Seniorval.se, mobil: 0708 800 669, e-post: pernilla.kristoffersson@seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges ledande informationssajt kring boende, service och omsorg för seniorer. Seniorval.se vill på ett enkelt och pedagogiskt sätt hjälp äldre och närstående att hitta information och på sajten kan du söka bland, jämföra och hitta olika alternativ av hemtjänstleverantörer, hushållsnära tjänster, äldre-, senior- och trygghetsboenden. Men det handlar inte bara om att hitta vilka alternativ som finns, lika viktigt är det att förstå området, att få tips och inspiration kring hur man kan gå tillväga i olika situationer. Därför erbjuder Seniorval.se även informationssidor, reportage och tips och guider. Besök oss gärna på www.seniorval.se

Veteranens läsare har utsett Fanny Westerberg, en av initiativtagarna till Seniorval.se till Årets junior. Veteranen är ett av Sveriges största magasin för seniorer. Utnämningen visar att efterfrågan på information och vägledning kring boende för seniorer och äldreomsorg på Internet är stor.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Om Go Care

Sveriges nya mötesplats för dig som gör, eller är nyfiken på, en karriär i äldreomsorgen. Vårt mål är att fler personer med rätt egenskaper ska välja en karriär inom äldreomsorgen.

Go Care är äldreomsorgens nya jobb- och karriärsida.
Här kan besökaren hitta, jämföra och söka lediga tjänster inom äldreomsorgen, hitta och jämföra olika arbetsgivare och vad de erbjuder samt få inspiration och tips i karriären.

Vårt mål är att fler personer med rätt egenskaper ska välja en karriär inom äldreomsorgen. Vi gör det genom att visa upp de möjligheter som finns inom äldreomsorgen, förmedla hur olika arbetsplatser och arbetsgivare skiljer sig åt och göra det enklare att hitta ett jobb som passar just dig.

Go Care grundades 2018 av teamet bakom Seniorval.se.

Adress

 • Go Care
 • Banérgatan 10, 2tr
 • 115 23 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar