IKEA prisas för sin smarta idé - tilldelas Årets Lyft i Småland 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 16:50 CET

IKEAS:s goda idé med att ersätta alla träpallar med pallar gjorda av papp gör att de tilldelas Godstransportrådet i Smålands utmärkelse Årets Lyft för 2016. Priset delades ut på residenset i Växjö av landshövding Anders Flanking i Kronobergs län.

Godstransporterna är ute och cyklar - cykelåkeri vinner Årets Lyft 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 16:40 CEST

Högsta poäng inom alla kategorier, det var ingen tvekan hos Godstransportrådet Skåne/Blekinge vem som skulle ta emot årets transport- och miljöpris. Det blev ett åkeri som tog hem det, och inte vilket som helst, kanske rentav det miljö- och trafiksäkraste i landet. Cykelåkeriet MOVEBYBiKE tilldelas Årets Lyft för 2016.

Trelleborgs hamn satsar på miljön – vann Årets Lyft 2015

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2015 18:00 CET

Det blev Trelleborgs hamn som fick ta emot transport- och miljöpriset Årets Lyft 2015. Priset delades ut under tisdagen av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Hamnen premieras för att ha satsat på ett stort miljötänk i sitt arbete när anläggningen byggs om och flyttas. Godstransportrådet Skåne/Blekinges pris firade 10-årsjubileum i och med utmärkelsen.

Pressinbjudan: Transport- och miljöpriset Årets Lyft delas ut av Trafikverkets generaldirektör

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 13:19 CET

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon delar på tisdagen 3 november ut Årets Lyft, transport- och miljöpriset som går till den som utfört det gångna årets mest innovativa och miljövänliga lösning som har med godstransporter att göra. Priset är instiftat av Godstransportrådet i Skåne och Blekinge och i år är det 10-årsjubileum. Prisutdelningen äger rum i Trelleborg och media är välkomna.

Pressinbjudan: Lösningar för klimatsmarta godstransporter

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2015 17:20 CET

Tid: Måndag 2 november kl. 08.45-14.00

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm

Frågor: info@kneg.org

KNEG:s medlemmar levererar större utsläppsbesparing än någonsin
Rapporten beskriver utvecklingen i den svenska godstransportsektorn med avseende på effektivare transporter, effektivare fordon samt förnybar energi och resultatet av KNEG:s insatser under 2014. KNEG:s medlemmar har under 2014 lyckats åstadkomma utsläppsbesparingar på nästan 500 000 ton koldioxid – i stor utsträckning tack vare ökad användning av biodrivmedel som ersättning för fossil diesel.

Likväl kvarstår en betydande utmaning att nå målet om en fordonsflotta oberoende av fossil energi vid 2030 samt KNEG:s egen målsättning – halverad klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg vid 2020.

Resultatrapporten 2015 – Fossilfria godstransporter 2030 – vi lyckades!

Årets KNEG-konferens har tema klimatsmarta logistiklösningar i praktiken och bjuder på goda exempel och en paneldiskussion med deltagare från politik och näringsliv.

Program: KNEG:s Resultatkonferens

Fakta:
KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg – är ett samarbete mellan olika aktörer från näringsliv, myndigheter och akademi, med det gemensamma målet att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, med 2005 som basår.

Aktörer som ingår i KNEG är: FordonsGas Sverige AB, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs Universitet, OKQ8, PostNord Sverige, Preem, Ragn-Sells AB, Renova AB, Scania, DB Schenker, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och Volvo Lastvagnar.

För mer information:
Resultatrapporten: Anders Ahlbäck, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 031-772 49 60. Om du vill delta som journalist på konferensen, meddela då gärna info@kneg.se eller Hanna Berko 0734-39 48 32.

Samarbetsprojektet Klimatneutrala godstransporter på väg, (KNEG) lanserar rapporten ”Fossilfria godstransporter 2030 – vi lyckades!” vid KNEG:s Resultatkonferens i Stockholm den 2 november.

Läs vidare »

Österlenkommuner vann nationellt pris i konkurrens med transportföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2015 17:30 CEST

I konkurrens med flera olika transportföretag tog österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tillsammans med AkkaFRAKT hem Godstransportrådens nationella pris Årets Lyft, priset för årets bästa innovativa transportlösning. Med en effektivisering av antal varuflöden från 26 000 till under 7 000 på bara drygt ett år har kommunerna visat att samordnad varudistribution lönar sig.

Pressinbjudan: KNEG Resultatkonferens 1 december, Näringslivets hus i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2014 08:00 CET

Tid: Måndag 1 december kl 08.45-14.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm
Frågor: info@kneg.org eller Tove Hagström, tel. 0708-15 07 45

KNEG:s medlemmar levererar större utsläppsbesparing än någonsin
Under 2013 har åtaganden från medlemmar i samverkansprojektet KNEG resulterat i en utsläppsbesparing på över 385 000 ton koldioxid. En majoritet av besparingen kommer från en lyckad introduktion av HVO-diesel på svenska marknaden. Detta har starkt bidragit till att utsläppen från svenska godstransporter på väg under senare år minskar. Tillsammans har KNEG även fortsatt att demonsterara ny teknik och nya lösningar med potential att föra godstransportsektorn närmre ett fossilt oberoende vid 2030.

De klimatpåverkande utsläppen måste minska radikalt från dagens nivåer och transportsektorn måste bidra. Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för tillväxt och välstånd. KNEG:s 14 medlemmar fortsätter att driva utvecklingen framåt mot allt större besparingar av koldioxid från svenska godstransporter på väg. Med gemensamma krafter har vi bland annat utvecklat ny fordonsteknik och nya bränslen, logistiksystem för klimatsmart distribution och fordonskombinationer med högre kapacitet och bättre miljöegenskaper. Vi kan och vill göra transporter bättre och med utrymme för innovationer, funktionsinriktade upphandlingar och långsiktiga spelregler kan vi ta betydligt större kliv på vägen till fossilfrihet framöver, säger Lars Mårtensson ordförande för KNEG.

Resultatrapporten 2014 finns att hämta här
Resultatet presenteras på vår årliga Resultatkonferens – Hur ökar vi takten mot klimatsmarta godstransporter - den 1a december på Näringslivets hus i Stockholm. Där blickar vi också framåt med fokus på utveckling inom transportsektorn och KNEG:s verksamheter inom transport, fordon och bränsle.

iKNEG 2013 finns att hämta här
Rapporten innehåller en redovisning av resultatet av medlemmarnas arbete med respektive åtaganden och samarbetsprojekt för år 2013.

Fakta om KNEG

KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg – är ett samarbete mellan olika aktörer från näringsliv, myndigheter och akademi, med den gemensamma mål att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, med 2005 som basår.
 
De aktörer som ingår i KNEG är:
FordonsGas, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs Universitet, OKQ8, Postnord Sverige, Preem, Ragn-Sells, Renova, Scania, DB Schenker, SKF Logistics Services, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och Volvo Lastvagnar.

För mer information om Resultatrapporten och iKNEG-rapporten, kontakta
Anders Ahlbäck, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 031-772 49 60.

info@kneg.org

Om du vill delta som journalist på konferensen, meddela då gärna info@kneg.se eller Tove Hagström på telefonnummer 0708-150745.

Program finns här

Utsläppen från svenska godstransporter på väg minskar under senare år. Ny teknik och nya lösningar för godstransportsektorn närmare ett fossilt oberoende 2030. Pressen bjuds in till KNEG:s Resultatkonferens nu på måndag 1 december kl. 08.45-14.00. Platsen är Näringslivets hus i Stockholm. Då finns möjlighet ta del av resultaten och hur framtiden ser ut. Se länk till bifogat program.

Läs vidare »

SCA vann pris för idérik satsning på järnväg

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2014 16:30 CET

SCA tog hem Godstransportrådet i Norr- och Västerbottens transport- och miljöpris Årets Lyft för 2014. Satsningen på att utveckla en ny container för sin järnvägstrafik och att företaget minskat sina transporter, utan att minska godsmängden, blev avgörande i juryns bedömning.

Österlenkommuner vann transportpris

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2014 17:00 CEST

Idag tilldelades kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla tillsammans med AkkaFRAKT och Sydskånska Gymnasieförbundet transport- och miljöpriset Årets Lyft för årets mest innovativa transportlösning i Skåne och Blekinge. Det är unikt att kommuner får ett sådant pris. Tillsammans har de effektiviserat transportstoppen från årliga 26.000 ned till 6.000.

Pressinbjudan: Vinnaren av transport- och miljöpriset Årets Lyft utses 14 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2014 08:00 CEST

På tisdag 14 oktober delas Årets Lyft ut, transport- och miljöpriset som går till den som utfört det gångna årets mest innovativa och miljövänliga transportlösning i regionen enligt Godstransportrådet i Skåne och Blekinge. Prisutdelningen kommer äga rum på Trelleborgs hamns årliga transportkonferens. Media är välkomna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Godstransportrådet
  • inesfohe@gseodiystlrraobnsutposqrtcgravydecqt.yosepk
  • 010-123 22 44
  • 0707-24 53 66

Om Godstransportrådet

Godstransportrådet

Det finns idag sex godstransportråd runt om i landet: Godstransportrådet Skåne/Blekinge, Småland, Östergötland, Östra Mellansverige, Mittsverige samt Norr- och Västerbotten. Dessa är samarbeten mellan näringsliv, branschorganisationer, regioner och trafikverk för att utveckla och stärka olika trafikslag och deras koppling med varandra. Råden samlar representanter från företag, akademin, Handelskammare, Transportindustriförbundet, Sveriges Åkeriförening, Sveriges Hamnar, Swedavia, Sjöfartsverket ochTrafikverket.

Adress

  • Godstransportrådet
  • Trafikverket, Box 366
  • 201 23 Malmö
  • Vår hemsida