Skip to main content

Benders satsning på miljö och tåg får priset ”Årets Lyft”

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 13:15 CEST

– Vi är glada och stolta över priset. Vi har under flera år arbetat med olika lösningar där vi kombinerar bil och tåg för att få positiva ekonomiska och miljömässiga effekter, säger vd Ove Bender.

Benders har investerat 50 miljoner kronor i en transportlösning där tåg, bil och logistikcenter kombineras för att minimera miljöpåverkan. Både fabrik och lager är spårbundna och bara leveranser ut till kund görs med bil. Benders har satsat på egna tågvagnar och ett eget containersystem där den egna produkten levereras ut och där grusmaterial transporteras tillbaka till produktionsanläggningen i samma container.

Under tisdagen tillkännagavs pristagaren Benders Sverige AB på residenset i Kalmar. Prisutdelare var Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län och ordförande i Godstransportrådet Småland.

Godstransportrådet Smålands motivering för årets pris lyder:

”Familjeägda Benders, verksamt inom byggmaterielsektorn, har anpassat sitt logistikflöde till och från sina produktionsanläggningar såväl i Sverige som i utlandet med en kombination av järnvägs- och landsvägstransporter. Lösningen som är flexibel efter de över tiden varierande behoven inkluderar även egna järnvägsvagnar samt anpassade enhetslastbärare.  De stora investeringar som gjorts i egen järnvägsinfrastruktur visar inte bara på företagets tro på järnvägens möjligheter i Norden utan även på en medvetenhet för de positiva miljöeffekter som nytänkandet ger där tidigare många mil längs landsväg ersatts med godståg på längre sträckor.”

Priset ”Årets lyft” delas ut av de regionala godstransportråden i landet. Det går till den aktör inom transportsektorn som varit mest framstående när det gäller att skapa intelligenta och miljöeffektiva transportlösningar. Geografiskt täcker Godstransportrådet Småland in Jönköpings-, Kalmar- och Kronobergs län. Bland de regionala vinnarna dras sedan en nationell pristagare. Det nationella priset delas i år ut vid Godsetdagen den 19 oktober 2010. År 2009 vann återvinningsföretaget Stena Recycling Godstransportrådet Smålands pris. Utöver detta tog man sedan även hem det nationella priset.

För mer information, kontakta:

Christer Hofling, projektledare Benders
0701-68 70 20

Bengt Nordström, sekreterare i Godstransportrådet Småland:
0480-44 65 11

Godstransportråden arbetar för att stärka samarbetet mellan de olika trafikslagen och mellan näringsliv, branschorganisationer och Trafikverket. Tillsammans söker råden gemensamt nå de bästa godstransportlösningarna för regionen. Hittills finns det fem regionala godstransportråd i landet; Norr- & Västerbotten, Mittsverige, Mälardalen, Småland och Skåne/Blekinge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera