En händelserik tid framför oss

Blogginlägg  •  2012-05-04 13:59 CEST

Spotpriset kommer fortsatt in förhållandevis högt. Snösmältningen har inte alls kommit igång på det sätt som vi brukar se vid den här tiden på året eftersom vi fortfarande har låga temperaturer i trakterna där de flesta av våra vattenkraftverk ligger.

Däremot har elterminerna av olika orsaker handlats ner de senaste dagarna. De korta kontrakten (Q3, juni, juli) till följd av väderprognoser som visar på en nederbördsrik väderlek vilket ger oss en prognostiserad hydrobalans om + 25 TWh vecka 20. Intressant att notera är att de låga temperaturerna har resulterat i att överskottet i hydrobalansen numera är fördelat som 6 TWh vatten och 19 TWh snö. Således är sannolikheten stor att vi kan få se de riktigt låga spotpriserna senare under våren/början av sommaren då denna snö förvandlas till vattenkraft. Detta skulle kunna ske någon gång under maj/juni avseende Sverige och senare i Norge (juli) då snön här finns på betydligt högre höjd. Därför är det fullt möjligt att vi får se spotpriser kring 15 Euro inom ett par månader.

De längre kontrakten (Yr -13) har handlats ner i spåren av lägre marginalkostnader för att producera kolkraft då både kol- och utsläppsrättspriser har sjunkit. Fallande efterfrågan till följd av konjunkturavmattning i skuldkrisens spår har börjat ta ut sin rätt och resulterar i välfyllda kol- och oljelager, vilket sätter press på råvarupriserna. Samtidigt ser vi åter en tilltagande oro för hur skuldkrisen skall hanteras framöver, bl.a. då den politiska osäkerheten är stor inför helgens val i Frankrike och Grekland. Det känns som vi har en händelserik tid framför oss... 

Sandra 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.