Skip to main content

Taggar

22 augusti utses biskopskandidaterna

22 augusti utses biskopskandidaterna

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 11:46 CEST

Tisdag den 22 augusti utses de personer som kommer att vara kandidater i biskopsvalet i Göteborgs stift. Det sker genom att ca 1250 präster, diakoner och elektorer samlas för att nominera och tala för sina kandidater och sedan rösta. De som får mer än 5 % av rösterna blir kandidater i biskopsvalet. Nomineringsvalet är offentligt och media inbjuds att närvara och följa nominering och omröstning.

18 namn på biskopslistan

18 namn på biskopslistan

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:35 CEST

​Under våren har det varit öppet för alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift att föreslå vem de vill se som ny biskop i stiftet, när Per Eckerdal går i pension i februari nästa år. När förslagslådan stängde efter midsommarhelgen fanns det 18 namn på förslagslistan. Efter sommaren samlas de röstberättigade på Svenska Mässan för att nominera och utse de biskopskandidater som valet sedan handlar om.

Åtta vigdes till präster

Åtta vigdes till präster

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2017 14:14 CEST

Vi en högtidlig gudstjänst i Göteborgs domkyrka vigdes åtta nya präster till tjänst i Svenska kyrkan av biskop Per Eckerdal. I vigningsgudstjänsten avlade de prästlöften och var med och delade ut nattvarden till de församlade. Direkt efter vigningen träder de i tjänst i församlingar i Göteborgs stift – i Bohuslän, Halland och västra delen av Västergötland.

Biskop Per viger åtta nya präster 11 juni

Biskop Per viger åtta nya präster 11 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 07:45 CEST

Göteborgs stift får söndagen den 11 juni åtta nya präster. Biskop Per Eckerdal viger då tre män och fem kvinnor till präster för tjänst i Svenska kyrkan. De åtta kandidaterna har studerat teologi vid universitetet och gjort ett avslutande år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det sista steget före vigningen är prästexamen inför biskop och domkapitel.

Filmpremiär på Vetenskapsfestivalen: ”Gud och Big Bang”

Filmpremiär på Vetenskapsfestivalen: ”Gud och Big Bang”

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 11:27 CEST

Under Vetenskapsfestivalen premiärvisas filmen ”Gud och Big Bang”. Filmen är tänkt för gymnasieskolans religionsämne och tar upp mötet mellan religion och naturvetenskap. Premiärvisningen sker fredagen den 12 maj kl 16.30 i Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen.

Svenska kyrkan på Vetenskapsfestivalen med filmpremiär

Svenska kyrkan på Vetenskapsfestivalen med filmpremiär

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 10:32 CEST

Under Göteborgs vetenskapsfestival medverkar Svenska kyrkan med sexton programpunkter och två utställningar under tiden 11-14 maj. Bland annat kommer filmen "Gud och Big Bang" att premiärvisas fredagen den 12 maj. I programmet finns också seminarier, pub och konsert.

Nya medier – nya ”sanningar”, Fredsdagen 7 maj i domkyrkan

Nya medier – nya ”sanningar”, Fredsdagen 7 maj i domkyrkan

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 07:42 CEST

Dramatiska förändringar pågår i medielandskapet, vilka får kännbara konsekvenser för kunskapsförmedling och värderingar – och ytterst för demokratin. Fredsdagen den 7 maj uppmärksammas med en temadag i Göteborgs domkyrka kring medier och sanningen. Medverkar gör Ulrika Knutson, Ola Larsmo, Helle Klein, Jesper Strömbäck, Ingrid Lomfors, Erik Fichtelius, Ulla Berglindh, Anders Franck, Saltstänk...

Svenska kyrkan deltar i March for science 22 april

Svenska kyrkan deltar i March for science 22 april

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 11:28 CEST

March for science är ett internationellt arrangemang som genomförs på många platser i världen den 22 april 2017. Forskare och vetenskapsentusiaster möts i en manifestation för vetenskapens betydelse samt för att uppmuntra forskning som ger oss insikter om livet. I Göteborg genomförs marschen av Göteborgs internationella vetenskapsfestival med stöd av bl a Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

Svenska kyrkan fortsätter att lyfta frågor om människosyn och människovärde på Bokmässan

Svenska kyrkan fortsätter att lyfta frågor om människosyn och människovärde på Bokmässan

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 07:33 CEST

Människans okränkbara och lika värde är grundläggande för Svenska kyrkans tro och värderingar. Under Svenska kyrkans mångåriga engagemang i Bokmässan har frågor om människosyn och människovärde lyfts i seminarier och på Se människan-scenen. När människovärdet undergrävs eller hotas kommer Svenska kyrkan att vara än mer engagerade i den debatten. Därför medverkar Svenska kyrkan i årets Bokmässa.

730 präster och diakoner möts kring ny bok för att tala om nåd

730 präster och diakoner möts kring ny bok för att tala om nåd

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:02 CET

Under två dagar samlas i Göteborg 730 präster och diakoner från hela Göteborgs stift. Biskop Per Eckerdal har kallat till Präst- och diakonmöte med temat "Nåd i realtid". Till mötet kommer en ny bok på samma tema med kyrkoherde Maria Ottensten som redaktör. Massmedia är välkomna att närvara då Maria Ottensten presenterar boken "Nåd i realtid" 16 mars kl 10.30 på Posthotellet i Göteborg.

Biskop Per Eckerdal stöder amnesti för ensamkommande

Biskop Per Eckerdal stöder amnesti för ensamkommande

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 13:54 CET

Biskop Per Eckerdal har skrivit under ett upprop från rörelsen "#vistårinteut - men vi slutar aldrig kämpa" som kräver amnesti för de ensamkommande flyktingbarnen som finns i Sverige. Uppropet är ett initiativ som stöds av många organisationer och föreningar. Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Uppropet ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga.

Öppet att föreslå ny biskop i Göteborgs stift

Öppet att föreslå ny biskop i Göteborgs stift

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 08:56 CET

Alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift ska få möjlighet att föreslå vem de vill se som ny biskop i Göteborgs stift. Fastlagssöndagen, den 26 februari, öppnar en förslagslåda som hålls öppen i fyra månader. Under den tiden tas förslag emot och läggs ut på stiftets webbplats.

5,5 miljoner till arbete med integration i Göteborgs stift

5,5 miljoner till arbete med integration i Göteborgs stift

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:24 CET

Ett 40-tal församlingar och pastorat i Halland, Bohuslän och Västergötland får dela på 5,5 miljoner till arbete med asylsökande, nyanlända och integration. Pengarna används till språkcaféer, friluftsaktiviteter, barnaktiviteter, arbetsplatsbesök, samhällsinformation etc. Dessutom projektanställer Falkenberg-Skrea en diakon från Syrien och Lundby församling en person med persiska språkkunskaper.

400 000 kronor till Varbergs kontrakt för arbete med asylsökande och integration

400 000 kronor till Varbergs kontrakt för arbete med asylsökande och integration

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 07:53 CET

Varbergs kontrakt har fått 400 000 kronor för att stärka sitt pågående arbete i kontraktet med samverkan, nätverkande, kompetenshöjning och handledning inom asyl och integration. Daniel Kullenberg är diakon och arbetar heltid med asylsökande och integrationsfrågor.

Projekt för unga sverigefinländare deltar i Göteborgs Film Festival

Projekt för unga sverigefinländare deltar i Göteborgs Film Festival

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 11:39 CET

Tro, hopp och drömmar är ett projekt inom Svenska kyrkan där unga sverigefinländare får chansen att fördjupa sin kunskap om den egna kulturella identiteten. Helgen 4-5 februari deltar projektdeltagare i Göteborg Film Festival. Enbart i Göteborg bor det 30 000 människor med finskt påbrå. Sverigefinnarna är inte bara en nationell minoritet i Sverige men även den största minoritetsgruppen i Norden.

Joanna vigdes till präst i Göteborgs domkyrka

Joanna vigdes till präst i Göteborgs domkyrka

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2017 15:00 CET

Söndagen den 22 januari vigdes teol kand Joanna Kölch av biskop Per Eckerdal till präst i Göteborgs stift och Svenska kyrkan. Joanna har sin första tjänst i Masthuggs församling i Göteborg som också har den teckenspråkiga verksamheten.

När Joanna vigs till präst i Göteborgs domkyrka teckentolkas gudstjänsten

När Joanna vigs till präst i Göteborgs domkyrka teckentolkas gudstjänsten

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 09:54 CET

På söndag, den 22 januari, viger biskop Per Eckerdal teol kand Joanna Kölsch till präst i Göteborgs stift och Svenska kyrkan. Joanna kommer att arbeta i Masthuggs församling i Göteborg som också har den teckenspråkiga verksamheten. Vigningsgudstjänsten i domkyrkan kommer att teckentolkas.

Inbjudan till Bokrelease 2 december: En slant i muggen – och sedan?

Inbjudan till Bokrelease 2 december: En slant i muggen – och sedan?

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 09:55 CET

Inbjudan till bokrelease: En slant i muggen – och sedan? Fredag 2 december kl 16.30 i Göteborgs domkyrka

Borg Bispedømme och Göteborgs stift knyter vänskapsband

Borg Bispedømme och Göteborgs stift knyter vänskapsband

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:19 CEST

Genom historien finns det relationer mellan de båda stiften, som gränsar till varandra. Nu formaliseras vänskapen i ett vänstiftsavtal som uppmärksammas i samband med högmässan i Göteborgs domkyrka den 23 oktober.