Skip to main content

22 augusti utses biskopskandidaterna

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 11:46 CEST

Tisdag den 22 augusti utses de personer som kommer att vara kandidater i biskopsvalet i Göteborgs stift. Det sker genom att ca 1250 präster, diakoner och elektorer samlas för att nominera och tala för sina kandidater och sedan rösta. De som får mer än 5 % av rösterna blir kandidater i biskopsvalet.

MEDIA INBJUDS ATT NÄRVARA
Nomineringsvalet är offentligt och hålls i Svenska Mässan (ingång mot Scandinavium entré 8 Skånegatan) i Göteborg, kl 13.00 tisdagen den 22 augusti 2017. Valresultatet beräknas vara klart ca kl 18.00 och publiceras då på Göteborgs stifts webbplats samt meddelas via pressmeddelade.
Program för nomineringsvalet finns på Göteborgs stifts webbplats: 
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/nomineringsval-22-augusti


Biskopsval 
 en lång process
Biskop Per Eckerdal går i pension i slutet av februari 2018 och lägger ner staven i samband med en gudstjänst i Göteborgs domkyrka. Den 4 mars 2018 vigs stiftets nya biskop i Uppsala domkyrka.

Processen att välja en ny biskop är lång. I Göteborgs stift började det med en öppen förslagslådan på webben under våren. När förslagslådan stängde efter midsommarhelgen fanns det 17 personer på listan som har föreslagits och accepterat att stå till förfogande.

Under våren har elektorer utsetts i församlingarna samt präster och diakoner listats på röstlängden. I augusti samlas alla röstberättigade till ett nomineringsval där de röstar fram ett antal kandidater. Då kommer säkert många av namnen på förslagslistan att finns med, men troligen andra namn också. Det är först vid nomineringsvalet som biskopskandidaterna utses.
Förslagslistan finns på Göteborgs stifts webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/foreslagna-personer-i-biskopsvalet

Nomineringsvalet
Tisdagen den 22 augusti hålls nomineringsvalet. Då samlas alla röstberättigade på Svenska Mässan i Göteborg, sammanlagt ca 1250 personer. Var och en har rätt att nominera en person och också tala för denne. När alla nomineringar och pläderingar är avklarade görs ett nomineringsval. Samtliga personer som får mer än 5 % av rösterna går efter behörighetsförklaring vidare och bli kandidater i biskopsvalet. 

Höstens val
I mitten av oktober hålls biskopsvalet. Den kandidat som i valet får med än hälften av rösterna blir biskop. Om ingen kandidat uppnår 50 % går de två främsta vidare till en andra och avgörande valomgång i början av november. Senast den 8 november står det klar vem den nya biskopen i Göteborgs stift är. 

För att vara behörig och kunna bli biskop ska personen vara prästvig eller behörig att bli prästvigd. Det innebär bland annat en teologisk examen. Om den som valts inte är prästvigd sker en prästvigning före biskopsvigningen. Formell behörighetsprövning görs av Ansvarsnämnden för biskopar efter nomineringsvalet.

Följ biskopsvalet på webben
Den som är intresserad av biskopsvalet hittar alla fakta på Göteborgs stifts webbplats. Här kommer också kandidaterna att presenteras och filmerna från hearingen att finnas.

Läs mer om biskopsvalet: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017
(Så väljs en biskop, Vem kan bli biskop, Vilka får välja, Föreslagna personer, Tidsplan för biskopsvalet mm)

Frågor om biskopsvalet: Torgny Lindén, pressekreterare, 031-771 30 31, torgny.linden@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy