Skip to main content

400 000 kronor till Varbergs kontrakt för arbete med asylsökande och integration

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 07:53 CET

En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. (Foto: Claes Grunditz )

Varbergs kontrakt har fått 400 000 kronor för att stärka sitt pågående arbete i kontraktet med samverkan, nätverkande, kompetenshöjning och handledning inom asyl och integration. Daniel Kullenberg är diakon och arbetar heltid med asylsökande och integrationsfrågor.

I november 2016 beslutade regeringen om ytterligare bidrag till civilsamhället under 2017 för att stärka arbetet med flyktingsituationen. Svenska kyrkan fick som en av fyra organisationer ett bidrag om 8 miljoner kronor. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

400.000 kronor till Varberg
7,8 miljoner kronor fördelas till församlingar/pastorat samt till två satsningar på regional nivå, med flera stift i samverkan, för att stärka arbetet med asylsökande och nyanlända på församlingsnivå. 

I Göteborgs stift får Varbergs kontrakt i Halland 400.000 kronor. Pengarna används till en tjänst som samordnare av församlingarnas arbete bland asylsökande och kommunplacerade flyktingar.

Samverkar i samhället
Daniel Kullenberg arbetar heltid med att samordna arbetet med människor på flykt i kontraktets församlingar och står också en hel del i konkret arbete. Han arbetar tillsammans med kommunen, Röda Korset med flera organisationer. En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. I Varberg finns utöver två asylboenden också flera HVB hem för ensamkommande.

Långsiktigt arbete
Numera är det inte bara asylsökande som finns i kommunen. Många har uppehållstillstånd och har fått kommunplacering.

– Jag samlar idéer för hur vi kan inkludera de nyanlända i vårt Svenska samhälle, säger Daniel Kullenberg. 

Daniel Kullenberg lägger stor vikt vid det långsiktiga arbetet, inte minst nu när de asylsökande är färre och de kommunplacerade fler.

I Varbergs kontrakt ingår följande församlingar: Varberg, Lindberga, Träslöv, Himledalen, Tvååker, Spannarp, Sibbarp-Dagsås, Värö-Stråvalla och Veddige-Kungsäter.

Kontakt: Diakon Daniel Kullenberg, 0706-81 84 17, daniel.kullenberg@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy