Skip to main content

730 präster och diakoner möts kring ny bok för att tala om nåd

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2017 08:02 CET

Nåd i realtid är en antologi utgiven till Präst- och diakonmötet i Göteborgs stift 15-16 mars 2017. Redaktör är kontraktsprosten Maria Ottensten i Göteborg.

Under två dagar samlas i Göteborg 730 präster och diakoner från hela Göteborgs stift. Det är biskop Per Eckerdal som kallat till Präst- och diakonmöte och temat är "Nåd i realtid", nåd här och nu. Mötet sker under reformationsåret som har nåd som ett bärande ord. Inför mötet har Jesper Svartvik skrivit boken "Förunderligt förtroende" och under mötet släpps en ny bok på temat nåd med kyrkoherde Maria Ottensten som redaktör.

2017 är ett jubileumsår. För 500 år sedan spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg.

Boksläpp

Reformatorn Marin Luthers tankar om nåden är temat för det präst och diakonmöte som biskop Per Eckerdal kallat Göteborgs stifts alla präster och diakoner till. Mötet pågår 15-16 mars i Göteborg. Inför mötet har alla läst boken "Förunderligt förtroende" av Jesper Svartvik, som beställts till mötet av Göteborgs stift. Och under mötet släpps en ny bok. Det är kontraktsprost Maria Ottenstens antologi "Nåd i realtid". 

Vad är nåd i vår tid? Vad händer med en människa som möter nåd? Vad innebär det att tro på en nådig Gud? Vad innebär det att vi i oss själva bär både möjligheter och hinder? Vad innebär det att det i världen finns det både det som är vacker och gott och fult och ont? är några frågor som ställs i boken "Nåd i realtid". Utöver Maria Ottensten medverkar Else Blomgren, Pekka Mellergård, Cecilia Nahnfeldt och Håkan Stenow i boken.

Möten runt om i stiftet

Alla präster och diakoner får boken "Nåd i realtid" med sig från mötet i Göteborg. I början av april kommer man sedan att samlas regionalt i stiftets olika kontrakt för att samtala om boken. Den 23 maj samlas alla åter i Göteborg för en heldag. Då kommer biskop Per Eckerdal att sammanfatta samtalen kring boken samt att också lämna sin ämbetsberättelse, en reflektion över det han mött i Göteborgs stift då han bland annat besökt och visiterat stiftets församlingar.

Samtal och inspiration

Ett präst- och diakonmöte är ett tillfälle för präster och diakoner i stiftet att få möta varandra för att samtala om aktuella frågor, inspireras och fira gudstjänst tillsammans. Det är biskopen som kallar och det brukar hållas präst- och diakonmöten vart sjätte år. Detta blir biskop Per Eckerdals första och sista präst- och diakonmöte under sin ämbetstid i Göteborgs stift. Han går i pension i slutet av februari nästa år.


MASSMEDIA ÄR VÄLKOMNA att närvara 
på Posthotellet i Göteborg
Onsdagen den 15 mars kl 11.00 då Jesper Svartvik talar över temat i sin bok "Förunderligt förtroende"
Torsdagen den 16 mars kl 10.30 då Maria Ottensten presenterar boken "Nåd i realtid"

Samtliga gudstjänster under präst- och diakonmötet hålls i Domkyrkan och är offentliga.

Onsdag 15 mars
Kl 09.00 Inledningsmässa i domkyrkan
(Medverkar gör bland andra biskop Per Eckerdal m fl samt från vänstiftet i Norge biskop Atle Sommerfeldt och från vänstiftet i Tyskland Martin Kirchner)

Torsdag 16 mars

08.30 Tacksägelsegudstjänst för avlidna präster och diakoner
15.45 Sändningsmässa
(Medverkar gör bland andra biskop Per Eckerdal m fl samt från vänstiftet i Södra Afrika biskop Mnisi, vänstiftet i Tyskland Christof Theilemann  samt från vänstiftet i Norge Kari Mangrud Alsvåg och Kjersti Klausen)

KONTAKT:
Önskar ni ta del av boken "Nåd i realtid" eller boka intervju, kontakta pressekreterare Torgny Lindén, 070-633 12 87
Praktisk information om Präst- och diakonmötet, kontakta Ylva Bodell, 070-297 84 15

Medverkande i boken "Nåd i realtid"

Maria Ottensten (redaktör)
Präst sedan 1991, och sedan 1995 i Göteborgs stift. Har varit kyrkoherde i Himledalen och Örgryte, stiftsadjunkt för rekrytering, och tillträdde i januari 2017 som förändringsledare för att 2018 bli kyrkoherde i det nybildade Nylöse pastorat. Kontraktsprost och författare och medförfattare till flera böcker om tro, predikan och kyrka.

Pekka Mellergård
Läkare (neurolog) vid Universitetssjukhuset i Örebro, tidigare rektor på Örebro teologiska högskola. Fick frågan att komma med i gruppen som en intressant tänkare, inte minst utifrån bidraget om religion i Framtidskommissionens slutrapport 2013.

Cecilia Nahnfelt
Forskningschef på Kyrkokansliet, Svenska kyrkan Uppsala. Prästvigd 1991 för Karlstads stift, teologie doktor vid Karlstads universitet 2006, docent i genusvetenskap 2014 vid Karlstads universitet. Har efter disputationen forskat på följande: »Emilia Fogelklous samhällssyn«, »Luthersk kallelsesyn och livspusslet«, »Kritisk jämställdhetsforskning och arbetsmiljö« och »Social innovation«.

Håkan Stenow
Programchef för diakonprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund. Bor i Surte. Veckopendlar till Lund.

Else Blomgren
Präst i Angereds församling och konstnär

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera