Skip to main content

Biskop Per Eckerdal stöder amnesti för ensamkommande

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2017 13:54 CET

För biskop Per Eckerdal var det självklart att skriva under uppropet om amnesti för de ensamkommande flyktingbarnen som finns i Sverige.

Biskop Per Eckerdal har skrivit under ett upprop från rörelsen "#vistårinteut - men vi slutar aldrig kämpa" som kräver amnesti för de ensamkommande flyktingbarnen som finns i Sverige. Uppropet är ett initiativ som stöds av många organisationer och föreningar. Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Uppropet ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga.

Just nu pågår en namninsamling för amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige! Initiativtagare är gruppen "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" #vistårinteut

De är som våra egna barn och barnbarn

-- De ensamma ungdomar som har tagit sig till vårt land, och som i många fall redan varit här i flera år, måste få känna att vi inte hanterar dom som överblivna varor och slänger ut dom, säger biskop Per Eckerdal. De är, som våra egna barn och barnbarn, människor i början av sitt liv med egna drömmar och förhoppningar. 

Igår skrev biskop Per Eckerdal under namninsamlingen.

-- Det är ett medmänskligt ansvar att ge dessa sköra unga människor, som redan finns mitt ibland oss, en trygghet så de kan börja tro att de har en framtid. För mig är detta viktigt och därför skriva jag självklart under uppropet.

Amnesti betyder nåd

Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Vi ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige.

Det finns många fördelar med att ge amnesti.

1. Sverige som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter: Sverige kan hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Sverige visar i och med amnestin att man tar ansvar för de som kom innan asyllagarna ändrades och att det går att lösa problem som uppstått. Amnesti är ett sätt att förenkla processen för politikerna kring frågan om ensamkommande barn och unga.

2. Sverige som rättsstat: Ensamkommande barn och unga har generellt starka skyddsskäl. De kommer ofta från utpräglade klansamhällen och har i många fall en hotbild över sig eller saknar nätverk vilket gör att de riskerar att dras in i skadliga och farliga sammanhang. Att ge dessa barn och unga amnesti är ett sätt att visa att Sverige gör om och gör rätt rent juridiskt.

3. Sveriges ekonomi: Eftersom ensamkommande barn och unga inte kan återvända till länder där de riskerar att dö kan vi anta att de flesta ensamkommande som nu får avslag kommer att gå under jorden. Det handlar om tiotusentals barn och unga och det kommer att kosta pengar. Amnesti är ett sätt att få kontroll över situationen och säkerställa att färre unga riskerar att hamna i utanförskap i stället för att bidra till vårt samhälle - som de både vill och kan.

Amnesti till alla ensamkommande unga innebär med andra ord en winwinsituation för alla.

Kontakt på Göteborgs stift:
Eva Glemme, stiftsadjunkt för Människor på flykt inom Göteborgs stift.
031-771 30 36 eller 070-542 24 44, eva.glemme@svenskakyrkan.se

Läs mer om uppropet och namninsamlingen på skrivunder.com:
https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga
Här finns också en lista över organisationer och föreningar som stöder uppropet.
och Facebookgruppen Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa:
https://www.facebook.com/vistarinteut/posts/364830577234441:0

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kommentarer (5)

  Tack! för att Biskop Per o Göteborgs Stift står upp för de ensamkommande barnen!Mkt bra formulerat!
  Amnesti betyder Nåd...
  Vänliga hälsningar
  Birgitta Säll, handledare i Gbg:s Stift

  - Birgitta Säll - 2017-03-03 23:43 CET

  ❤️

  - Martin Nihlgård - 2017-03-05 05:57 CET

  Bra att du tar tydlig ställning.

  - Jenny - 2017-03-05 08:42 CET

  Stor tack för att du tar ställning!

  - Tonia Tell-Cerexhe - 2017-03-06 19:19 CET

  Tack för att du tar ställning för ... <3

  - Ingela Simon - 2017-09-02 23:30 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera