Skip to main content

Borg Bispedømme och Göteborgs stift knyter vänskapsband

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 08:19 CEST

Biskop Atle Sommerfeldt, ordförande i Borg bispedømmeråd Karin-Elin Berg, domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal i samband med undertecknandet av vänstiftsavtal. (Foto: Torgny Lindén)

Borg Bispedømme i Norge och Göteborgs stift har redan en relation. Historiskt har stiften hört samman och idag rör sig människor över den gemensamma gränsen för både arbete och boende. 

De goda relationerna kommer nu att få en formell ram för att vänskapen ska fördjupas och kontaktytan öka. Därför har de båda stiftens respektive styrelser slutit ett vänstiftsavtal. 

Vänskap mellan människor 

Nyckelord för vänstiftsutbytet är vänskap, kunskap och inspiration. Relationen handlar naturligtvis om en vänskap mellan två organisationer men främst en vänskap mellan människor. Därför är ett mål att församlingar ska uppmuntras till att hitta former för olika utbyten över gränsen. Det kan ske genom att man inbjuder varandra till arrangemang i respektive stift t ex utbildningar, festivaler och konferenser. 

Förhoppningarna är att det ur vänskapen kommer att växa ny kunskap om nya idéer som kommer att påverka båda stiften. Men gemenskapen är också en bönegemenskap där man ber för varandra. 

Manifesteras i domkyrkorna 

Nu på söndag, den 23 oktober, manifesteras vänstiftsavtalet i samband med högmässan i Göteborgs domkyrka. En liknande manifestation kommer sedan att ske i Fredrikstads domkyrka söndagen den 30 oktober. Vi båda tillfällena medverkar biskop Per Eckerdal och biskop Atle Sommerfeldt. 

Borgs stifts vision är ”Mer himmel på jord” och Göteborgs stifts vision är ”En öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangelium till alla människor”.

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.