Skip to main content

Inbjudan till Bokrelease 2 december: En slant i muggen – och sedan?

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 09:55 CET

En slant i muggen - och sedan? Red Gert Gelotte

Boken ”En slant i muggen och sedan” är skriven av flera författare med ett gemensamt syfte, att förmedla kunskaper och erfarenheter av att hjälpa fattiga och utsatta EU-medborgare i Sverige. Boken riktar sig i första hand till diakoner och andra som vill hjälpa, men inte riktigt vet med vad och hur. 

I bokens redaktion ingår Sara Ivarsson, stiftsdiakon, Göteborgs stift, Mikael Ringlander, stiftsadjunkt och pressfotograf, Göteborgs stift, Daniela Andreoli, Projektledare – projekt välfärd & EUhandläggare, Göteborgs stift samt Gert Gelotte, journalist och volontär. 

I boken finns även ett reportage från en resa i Rumänien där vi som reste ville försöka ta reda på vad som är bäst, att ge pengar till den som tigger i Sverige eller att ge pengar till organisationer som arbetar mot fattigdom i Rumänien? 

Vi kom hem med erfarenheten att båda sätten att hjälpa är bra. I staden Buzàu kunde vi med egna ögon se att familjer där någon varit utomlands för att arbeta eller tigga hade ett något bättre liv än de som stannat hemma. De hade kunnat reparera sina bostäder och ge sina barn bättre kläder. 
Gert Gelotte 

Välkommen till Göteborgs domkyrka fredagen den 2 december kl 16.30 

Vid bokreleasen kommer biskop Per Eckerdal att överlämna ett exemplar av boken till AnnSofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. 

Medverkar gör också stiftsadjunkt Mikael Ringlander, journalist Gert Gelotte och stiftsdiakon Sara Ivarsson. Boken är utgiven av Verbum i samarbete med Svenska kyrkan i Göteborgs stift, Sveriges stadsmissioner, Bräcke diakoni, Frälsningsarmen och Göteborgs räddningsmission.

Kontakt: Sara Ivarsson, 031-771 30 64 
sara.ivarsson@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna, i Sverige och utomlands.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Detta sker bland annat genom utbildning och fortbildning till församlingarnas förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare.

Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen.

Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner.

Till stiftets uppdrag hör också insatser för att främja god arbetsmiljö, särskilt genom kompetensutvecklande stöd åt församlingarna. Likaså ingår att stimulera att kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Stiftets ska också vara förberett för att stödja verksamheten under kris och höjd beredskap.

Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy