Skip to main content

Joanna vigdes till präst i Göteborgs domkyrka

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2017 15:00 CET

Joanna Kölsch direkt efter prästvigningen i Göteborgs domkyrka, flankerad av domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal. (Foto: Torgny Lindén)

Tredje söndagen efter trefaldighet fick Göteborgs stift en ny präst. Det är Joanna Kölsch, uppvuxen i Askims församling, som vigdes till präst i Göteborgs domkyrka av biskop Per Eckerdal.

– Du har i kyrkans gemenskap mött kallelsen till präst och din kallelse har bekräftats, slutligen här idag när du vigs till präst i Kristi kyrka, sa biskop Per Eckerdal till Joanna i sitt vigningstal.

– Du ska möta människor i livets glädje och livets sorg. Där ska du lyssna och se, du ska förmedla evangeliet så att människor ser att Kristus kommer dem till mötes där de är.

Teckenspråkig medverkan

Vigningsgudstjänsten i domkyrkan teckentolkades av särskilda tolkar. Dessutom medverkade prästen Emma Jacobsson och diakonen Camilla Janson, båda verksamma i Masthuggs församlings teckenspråkiga verksamhet, i gudstjänsten.

Teckna och avläsa

Som präst kommer Joanna bland annat att arbeta med teckenspråkig verksamhet i Masthuggs församling i Göteborg. Joanna är intresserad av teckenspråk och har börjat lära sig att teckna och avläsa.

Joanna som är född 1980 har arbeta med konst och teater. Hon har också ett stort bildligt och konstnärligt intresse. Joanna har varit engagerad i Röda Korset sedan tonåren och under tio år arbetat som lärare inom Röda Korset.

Prästlöften i vigningsgudstjänsten

Vid vigningen i domkyrkan avlade Joanna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.

Kontaktuppgifter:
Joanna Kölsch pastorsadjunkt i Göteborgs Masthuggs församling
Telefon 0709-93 40 47, joanna.kolsch@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna, i Sverige och utomlands.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Detta sker bland annat genom utbildning och fortbildning till församlingarnas förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare.

Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen.

Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner.

Till stiftets uppdrag hör också insatser för att främja god arbetsmiljö, särskilt genom kompetensutvecklande stöd åt församlingarna. Likaså ingår att stimulera att kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Stiftets ska också vara förberett för att stödja verksamheten under kris och höjd beredskap.

Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy