Skip to main content

När Joanna vigs till präst i Göteborgs domkyrka teckentolkas gudstjänsten

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 09:54 CET

Joanna Kölsch är intresserad av teckenspråk och har börjat lära sig att teckna och avläsa. I sin första tjänst i Masthuggs församling kommer Joanna kommer bland annat att arbeta i den teckenspråkiga verksamheten. 

Teckentalande präst och diakon 

Innan Joanna börjar sin tjänst i Masthuggs församling vigs hon till präst i Göteborgs domkyrka. Vigningen sker i högmässan nu på söndag och leds av biskop Per Eckerdal. Utöver teckentolkare medverkar bland andra prästen Emma Jacobsson och diakonen Camilla Janson, båda verksamma i Masthuggs församlings teckenspråkiga verksamhet. 

Konst och teaterintresse 

Joanna Kölsch är född 1980 och uppvuxen i Askims församling i Göteborg. Hon har arbeta med konst och teater och har också ett stort bildligt och konstnärligt intresse. Joanna har varit engagerad i Röda Korset sedan tonåren och under tio år arbetat som lärare inom Röda Korset. 

Prästexamen i Domkapitlet 

I torsdags genomgick Joanna domkapitelsexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det var den sista delen i utbildningen till präst. Därmed är Joanna behörig att prästvigas och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

Joanna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkt i en särskilda introduktions-församling under sitt första år som präst. Därefter är hon behörig att söka tjänster i Svenska kyrkan. 

Prästlöften i vigningsgudstjänsten 

Vid vigningen i domkyrkan avlägger Joanna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.

Massmedia inbjuds att närvara vid prästvigningen Söndagen den 22 januari kl 11.00 i Göteborgs domkyrka

Joanna Kölsch vigs för tjänst i Göteborgs Masthuggs församling
Kontakt: 0709-93 40 47, piluttadesign@gmail.com 

För ytterligare information och foto från prästvigningen: 
Kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna, i Sverige och utomlands.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Detta sker bland annat genom utbildning och fortbildning till församlingarnas förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare.

Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen.

Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner.

Till stiftets uppdrag hör också insatser för att främja god arbetsmiljö, särskilt genom kompetensutvecklande stöd åt församlingarna. Likaså ingår att stimulera att kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Stiftets ska också vara förberett för att stödja verksamheten under kris och höjd beredskap.

Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy