Skip to main content

Upprop: ”Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?”

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 08:16 CET

Upprop till medlemmar i Svenska kyrkan. Öppna ditt hem: ”Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?” (Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon)

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, och Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor, går idag ut till medlemmar i Svenska kyrkan med uppropet: ”Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?”. Det handlar om att öppna sitt hem för ensamkommande ungdomar som behöver någonstans att sova.

Upprop
Det finns i vårt stift många ensamkommande ungdomar som varit i Sverige i c:a två år men nu fyllt 18 och då har inte längre kommunen ansvar för att ge dem ett boende. De behöver någonstans att sova. Vi hoppas att det ska finnas många som kan öppna sina hem för dessa ungdomar så att de inte måste flytta till stora asylboenden för vuxna. Deras önskan är att få bo kvar på den ort där de bott sedan de kom till Sverige. Att kunna gå kvar i sin skola, ha sina kompisar, idrottsföreningar och andra nätverk. Att i en otrygg situation få ha kvar saker som skapar trygghet. Det finns också en risk att de blir bostadslösa och bor på gatan utan en fast punkt.

Snart är det vinter och kallt, därför är behovet brådskande. Hur länge de behöver ett hem att bo i är svårt att säga. Även om du bara kan ta emot för en begränsad tid så är det till hjälp.

En del av ungdomarna är väldigt självgående och klarar sig själva med matlagning, städ och tvätt – andra behöver mer omsorg.

Vi vädjar till Svenska kyrkans folk att öppna sina hem för dessa unga människor!

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift

Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor

Fakta

35 000 ensamkommande som kom till Sverige 2015. Många av dem finns kvar i landet och har nu fyllt 18 år och därmed blivit vuxna.

Det är ett frivilligt åtagande man gör som familj/hem men ungdomarna får 1 750 kr/mån och kan därför förväntas betala lite för mat och boende.

Inom #Agape och i flera församlingar har man samlingar/möten för frivilliga hem där man kan dela tankar och saker som kommer upp. Man erbjuder också genomgång av asyllag och vad som gäller kring de ensamkommandes situation.

Kontaktuppgifter:
I norra Bohuslän
Anna Salén, församlingspedagog i Tanum, anna.salen@svenskakyrkan.se, 0525-64008
Stefan Mortensen, diakon i Strömstad, stefan.mortensen@svenskakyrkan.se 070-5464872

Uddevalla, Munkedal och Tanum
Agapes vänner, www.agapesvanner.com Agneta Riddar 0705-11 99 10

Lysekil
Peter Moll, flyktingsamordnare, peter.moll@svenskakyrkan.se, 0523 - 293263
Ann Kullberg-Liljegren, Binna, ann.kullberg-liljegren@lysekil.se 076-2062171

Tjörn, Orust och Stenungsund
Maria Eriksson, diakon i Svenska kyrkan på Tjörn, Maria.eriksson1@svenskakyrkan.se 0304-33 31 70
Annika Gustafsson, Agape, annika-g@hotmail.com

Kungälv
FB grupp: Välkomna hem Kungälv – ideella familjehem för asylsökande ungdomar
Ulrika Andersson, ulrika.x@hotmail.com 0733-564106

Romelanda
Barbro Lööf, ungdomsledare i Romelanda, barbro.loof@svenskakyrkan.se 0739-85 91 36

Ale/Älvängen
Carolina Kristell, integrationssamordnare i Starrkärr-Kilanda församling, carolina.kristell@svenskakyrkan.se

Partille
Ralf Peters, präst i Partille, ralf.peters@svenskakyrkan.se 0709-276337

Lerum
Café Hjärterum (se även Facebook)
Ulla Westerberg, 0707-221976
Cecilia Martinsson, 0702-73 38 62

Göteborg
Rörelsen #Agape, Matilda Brinck – Larsen, l.matilda.m.brincklarsen@gmail.com , 0768-439741
David Nilsson, nilsson.k.david@gmail.com, 0704-090168

Kungsbacka
Agape vänner Kungsbacka, Ulrika Wakéus, ulrika.wakeus@telia.com 0730-931 50 92

Horred
Paulina Strömkvist, paulinastromkvist@hotmail.com

Varberg
Kaisa Sundholm, 076-9454456 och Björn Mellquist, AgapeVarberg, agapevarberg@gmail.com

Falkenberg
Per Franzén, kontraktssamordnare för flyktingarbetet, per.franzen@svenskakyrkan.se 070-6911089

Göteborgs stift
Om du inte vet vem du ska ta kontakt med vänd dig till Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor i Göteborgs stift eva.glemme@svenskakyrkan.se eller 031-771 30 36

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg och invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy