Skip to main content

Ny verksamhet planeras efter avslutat avtal med Kriminalvården

Nyhet   •   Mar 07, 2012 10:52 CET

I mitten av februari flyttade de sista två gästerna ut från vårt behandlingshem ”Fjärde Våningen”. Kriminalvården hävde sitt avtal för behandlingshemmet med Göteborgs Räddningsmission i mitten av november 2011, men har låtit ett antal personer bo kvar hela sin vistelsetid.
Nu är boendet tömt på Kriminalvårdsplacerade gäster och Göteborgs Räddningsmission fokuserar nu på att dra upp nya strategier för verksamheten.

Fjärde Våningen var ett behandlingshem med ramavtal för 10 placeringar. Målgruppen var vuxna män som var aktuella för vårdvistelse eller kontraktsvårdsplacering inom Kriminalvården.
Kriminalvårdens ledning hävde avtalet med Fjärde Våningen eftersom man menade att Räddningsmissionen hade hanterat två klienters vistelse utanför lokalerna på ett felaktigt sätt. Denna avvikelse var godkänd av respektive anstalt, men Kriminalvårdens ledning godtog inte detta, trots att deras egen personal godkänt hanteringen.
I det ena fallet handlade det om att en av klienterna fick besöka sin familj som ett led i förberedelse till en bättre frigivning.

Räddningsmissionen har varit noggrann med att förankra och få godkänt för aktiviteter utanför behandlingshemmet med respektive kontaktperson inom Kriminalvården. Därför är det anmärkningsvärt att Kriminalvården fattar detta beslut på så vaga grunder.
Det är också överraskande att Kriminalvården säger upp avtalet när man godkände verksamheten vid sin tillsyn så sent som i juni 2011. Också Socialstyrelsen godkände verksamheten vid sin inspektion hösten 2011.
Efter Kriminalvårdens tillsyn ställde Göteborgs Räddningsmission ett antal frågor som man önskade få svar på. Frågorna handlade om klienternas fritidsaktiviteter och vistelse utanför behandlingshemmet. Tyvärr fick vi ingen uppföljning eller respons från Kriminalvården på våra frågor.
Det är ett olyckligt beslut att Kriminalvården sagt upp ett avtal för en verksamhet som fungerar mycket bra och har haft klienternas bästa i fokus. Räddningsmissionen har haft avtal med Kriminalvården i mer än tio år.

På Fjärde Våningen har vi strävat efter att arbeta med evidensbaserade metoder utefter nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.
Personalen utbildades kontinuerligt i de nationella riktlinjerna och fortbildades även i programmet ”Kriminalitet som livsstil”.
Det är tråkigt att ett bra och väl fungerande behandlingshem läggs ner. Vi beklagar detta främst för målgruppens skull.
Medarbetarna på Fjärde våningen har hanterat situationen med stor professionalism och engagemang.  Man har ägnat samtliga boende stor omsorg ända in i det sista och vi är mycket stolta över hur personalen på ett medmänskligt och samtidigt professionellt sätt har tagit hand om de boende också efter det att avtalet med Kriminalvården blev uppsagt.

De ekonomiska konsekvenserna för Göteborgs Räddningsmission har vi kunnat hantera på ett bra sätt genom omplaceringar för personalen och naturlig avgång.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.