Skip to main content

"Varför sänka ett lyckat projekt, Ransgård?"

Nyhet   •   Mar 03, 2015 08:56 CET

Vi blir både förvånade och upprörda över att Jonas Ransgårds (M) dödförklarar vårt lyckade husvagnsprojekt för fattiga EU-medborgare, skriver Emil Mattsson och Ulrika Falk, Göteborgs Räddningsmission.

I onsdagens sändning av Aktuellt i SVT intervjuades Jonas Ransgård (M), oppositionsråd i Göteborg, kring göteborgsmoderaternas förslag att förenkla för myndigheter att göra avhysningar av utsatta EU-medborgare. I intervjun gjorde Ransgård också ett utspel kring den verksamhet med tillfälliga boendelösningar i husvagnar som Göteborgs Räddningsmission driver i samverkan med ett antal kristna församlingar och kyrkliga organisationer. Detta husvagnsprojekt har inte fungerat enligt Ransgård, och därför får man inte längre några kommunala medel för det.

Utifrån vårt perspektiv var dessa påståenden helt tagna ur luften och vi vill därför bemöta hans kritik samt ställa några frågor till Jonas Ransgård. Men först en bakgrund:

Katastrofala förhållanden

Sommaren 2014 startade Göteborgs Räddningsmission ett projekt för att hjälpa utsatta barnfamiljer från främst Rumänien och Bulgarien att få möjlighet till ett tillfälligt boende. Bakgrunden är att vi i flera år mött dessa barnfamiljer i våra verksamheter och tvingats se hur de ofta lever under katastrofala förhållanden i tält, svartlägenheter eller bilar.

I Sverige har barn till utsatta EU-medborgare inte rätt till skola, vård och tak över huvudet vilket så klart skapar en stor otrygghet hos många familjer. Efter sommaren gick vi därför ut med en vädjan till församlingar i Göteborgsområdet: skulle ni ha möjlighet att upplåta plats för en husvagn utanför er kyrka och samtidigt bli värd för en barnfamilj som lever i svår utsatthet?

Stort gensvar

Gensvaret från kyrkorna var stort. I dag har tio kyrkor och en kyrklig organisation blivit värdar för varsin familj och flera kyrkor står i kö för att få komma med. Den första familj vi kunde inhysa i en husvagn bestod av en ensam mamma med tre barn, det minsta på ett år. Vi mötte dem i ösregnet några dagar efter att de hade blivit avhysta från den tillfälliga bosättningen i Kallebäck. I flera nätter hade de bott utomhus innan husvagnen blev deras tillflyktsplats. I husvagnen fick de några månader av andhämtning och krafthämtning inför nästa steg i livet.

Totalt sett bedömer vi detta husvagnsprojekt som mycket lyckat. I dag slipper tio familjer varje dag ha ångest över var de ska bo i natt. Att bo i husvagn är ingen optimal lösning men ändå långt bättre än att behöva bo i ett tältläger eller i en bil. Det vore en lögn att påstå att projektet varit helt friktionsfritt. Men de små incidenter som inträffat har varit just undantag. Den framträdande bilden när vi möter familjer och församlingar är att det har fungerat mycket väl.

Positiva ringar på vattnet

Utöver att projektet hjälpt familjer till tillfälligt bättre boendelösningar har det också gett många positiva ringar på vattnet. Nya kontaktytor har skapats mellan utsatta EU-medborgare och göteborgare. I flera fall har församlingsmedlemmar eller anställda lyckats hjälpa till med att ordna med jobb och sysselsättning åt de vuxna. Barnen har hittat in till söndagsskolan eller andra barnaktiviteter i kyrkan. Och kyrkkaffet efter söndagsgudstjänsterna har i flera av dessa församlingar blivit lite mer brokiga och därmed också lite mer himmelslika.

Den modell som vi har jobbat fram kring husvagnar och kyrkor har också fått spridning nationellt. När Svenska kyrkan i december 2014 gjorde en lägesrapport kring hur församlingar runtom i Sverige arbetar med utsatta EU-medborgare rekommenderar man husvagnsmodellen som en bra metod att arbeta utifrån.

Förvånade och upprörda

Med tanke på hur väl vi och de kyrkor vi samverkar med uppfattar att projektet har landat blev vi därför förvånade och upprörda när Jonas Ransgård i onsdagens Aktuelltsändning i SVT dödförklarar hela husvagnsprojektet. Ransgård menar att projektet inte har fungerat och lett till negativa följdverkningar för de som bor i husvagnarna. Detta i sin tur skulle ha varit orsaken till att Göteborgs stad inte förlängde sitt stöd efter årsskiftet.

Dessa påståenden är helt tagna ur luften. Att vi i år inte fick några kommunala medel för projektet berodde inte på att Göteborgs stad har haft synpunkter på projektets kvalitet. Det berodde rent krasst på att det inte fanns några pengar. Projektet formulerades från början som ett projektstöd för att starta igång en verksamhet – någon tanke om förlängning har aldrig uttryckts. När man från kommunens sida inför 2015 skulle halvera kostnaderna för stödet till utsatta EU-medborgare bortprioriterades därför medel till detta husvagnsprojekt till förmån för andra. Sorgligt kan tyckas, men det finns ingen som helst dramatik i detta.

Frågor som kräver svar

Så några avslutande frågor till Ransgård: På vilket sätt menar du att husvagnsprojektet inte har fungerat? Och vad menar du med att det lett till negativa följdverkningar för de som bor där? Åtminstone tidigare har vi uppfattat dig som en försvarare av det civila samhället och en förespråkare för att alla lösningar inte behöver komma från det offentliga. Och här skapar vi just det, ett projekt med samhällsnytta i samverkan med goda krafter i det civila samhället.

Projektet var billigt för staden år 2014 sett till dygnskostnad per familj och kostar just nu inte skattebetalarna en enda krona. Projektet är småskaligt och har inte lett till de slumläger som du befarade skulle uppstå – tvärtom. Familjerna trivs och församlingarna får uppleva glädjen av att kunna göra något konkret för sina medmänniskor. Och i dessa möten skapas ett stycke himmelrike på jorden. Så vad är problemet?

Varför lägga kraft på att sänka detta projekt på bästa sändningstid i SVT? Och vad är dina svar till den ensamma mamman i ösregnet?

I vår gemensamma strävan efter långsiktiga lösningar på europeisk nivå måste vi parallellt också arbeta med att kunna hitta drägliga lösningar för de människor vi möter här och nu. Den kristna människosynen ger vägledning: det kunde varit jag. Så Jonas, förklara gärna. Vi förstår inte.

Emil Mattsson

direktor Göteborgs Räddningsmission

Ulrika Falk

verksamhetsansvarig för arbetet med utsatta EU-medborgare inom Göteborgs Räddningsmission

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.