Skip to main content

Dags att utrota hemlösheten i Sverige – hur gör vi?

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 07:00 CEST

Ett ordnat boende är en lagstadgad mänsklig rättighet. Ändå är hemlöshetsfrågan i Sverige ett stort och växande samhällstrauma. Klarar kommunerna eller marknaden av att komma till rätta med dagens situation med drygt 33 000 hemlösa i landet eller behöver staten ta ett övergripande ansvar? Det är frågor som kommer att diskuteras med experter och politiker under Räddningsmissionens konferens den 14 juni.

"Det är hög tid att vi tar tag i hemlöshetsfrågan i Sverige. För att lyckas måste vi ändra perspektiv från att bara försöka hantera hemlösheten till att skapa en strategi för att en gång för alla utrota den”. Så säger Patrick Hansén, verksamhetschef inom hemlöshet på Räddningsmissionen och projektledare för konferensen den 14 juni. “Vi på Räddningsmissionen har länge diskuterat och drömt om en nationell strategi för hemlöshetsfrågan i Sverige. Vi hoppas att den här konferensen kan vara ett steg på vägen” säger Patrick.

Konferensens huvudtalare är Peter Fredriksson, specialsakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet i Finland 2001–2017. Att huvudtalaren kommer just från Finland är ingen slump. “Finland är det enda landet i Europa där hemlösheten minskar. Där har man valt att se hemlösheten som ett bostadsproblem som går att lösa snarare än som en konsekvens av människors personliga problem” säger Patrick. I Finland har man utformat en nationell integrerad strategi som utgår från den hemlöses rättigheter och behov. I ett framgångsrikt samarbete mellan stat, lokala myndigheter och lokala aktörer har man sedan tagit fram olika typer av boende lösningar.Trots att hemlösheten i resten av Europa ökar för varje årfortsätter hemlösheten i Finland minska.

Att hantera hemlösheten som ett bostadsproblem är inte en orimlig tanke. Rätten till ett ordnat boende lyfts fram som en social rättighet i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter (artikel 25)och i Sveriges regeringsform 1 kap. 2 § första moment. “Därför behöver vibetrakta hemlöshet som ett brott mot en persons fundamentala mänskliga rättigheter. Rätten till bostad ska inte villkoras utifrån individens situation eller förmåga. Vi måste börja se det som ett bostadsproblem som går att lösa” menar Patrick.

Till konferensen kommer bland annat riksdagsledamötena Mats Wiking (S) och Emma Hult (MP) samt Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. De finns även med i ett avslutande panelsamtal med talarna på konferensen. “Jag hoppas att vi då ska kunna väcka frågan om hur vi skall förmå staten att ta ett övergripande ansvar för hemlöshetsfrågan. Men även frågan om situationen för hemlösa barnfamiljer som just nu är väldigt aktuell i och med den nya rutinen för nödbistånd som framförallt inbegriper barnfamiljer utan bostad” säger Patrick.


Konferensen Dags att utrota hemlösheten - Hur gör vi?
Tid: 14 juni 07:45-12:15
Plats: Clarion Hotel Post
Talare:
- Peter Fredriksson, specialsakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet i Finland 2001-2017.
- Arne Kristiansen, lektor och docent vid Lunds universitet.
- Mikael Chrona, utvecklingsledare på Fastighetskontoret i Göteborgs Stad.
- Linn Jonsson, projektledare för IOP hemlösa barnfamiljer 2018-2019, Räddningsmissionen.
- Patrick Hansén, verksamhetschef inom hemlöshet, Räddningsmissionen

För mer information:
raddningsmissionen.se/utrotahemlosheten
facebook.com/dagsattutrotahemlosheten

För mer information, kontakta:
Katerina IngenlathKommunikation- och insamlingschef, Räddningsmissionen
katerina.ingenlath@raddningsmissionen.se
0721-45 42 97

Patrick Hansén, Verksamhetschef inom hemlöshet, Räddningsmissionen
patrick.hansen@raddningsmissionen.se
0739-014111

Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/ek03x29tncw81h3/AAAIVboYiNzmPmoT09xN9wL4a?dl=0

I dropboxmappen ligger bilder på Patrick Hansén som är fria att använda.

Föreningen Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Kriminalvård
  • Psykiatriboenden
  • Integrationsarbete 
  • Arbetsträning
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.