Skip to main content

Framgångsrikt projekt på Göteborgs Räddningsmission har lett till arbete och utbildning

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 08:00 CEST

Genom projektet ArbetsRätt har över 90 personer i Göteborg kommit tillbaka till arbetslivet eller utbildning efter lång tids arbetslöshet eller sjukskrivning.
Den huvudsakliga målgruppen för projektet har varit personer som befunnit sig en längre tid utanför arbetsmarknaden, oftast med psykisk ohälsa. En fjärdedel av deltagarna är födda i annat land än Sverige.  
ArbetsRätt är ett EU-projekt som har pågått i tre år och det är ett av de mest framgångsrika projekten som Göteborgs Räddningsmission har bedrivit. Resultatet av projektet har sänkt arbetslösheten i regionen och ökat mångfalden i vår stad.

En av de mest avgörande framgångsfaktorerna har varit metoden ”Supported Employment”. Metoden innebär att både deltagare och arbetsgivare får stöd och coachning under hela processen. Man har kartlagt deltagarens specifika förmåga, kompetens och motivation och samtidigt noga kartlagt företagarnas behov, förutsättningar och krav inför en placering. Genom den noggranna kartläggningen har man säkerställt att rätt person kommer till rätt arbetsplats och grundförutsättningarna för en lyckad matchning har blivit mycket goda. Det metodiska arbetet har också fått företagare att se möjligheter och resurser hos arbetssökande som annars har svårt att stå sig i den konkurrens som uppstår vid ett traditionellt rekryteringsförfarande.

CSR (Corporate Social Responsibility) har varit ett tydligt fokus under projektet. ArbetsRätt varit ett samarbete mellan näringsliv, myndighet och den idéburna sektorn.

Fakta om ArbetsRätt

 • EU-projekt som pågått i 3 år och som avslutas 30 april 2012. Göteborgs Räddningsmission har varit projektägare.
 • Sammanlagt anvisades 208 personer. Av dessa arbetade projektet fullt ut med 116 deltagare.
 • 79 % av de avslutade deltagarna har nått sitt mål (anställning, praktik, utbildning eller sysselsättning). 34% av deltagarna har fått en anställning.  61 % upplever en förbättrad hälsa.
 • Den genomsnittliga frånvaron från arbetsmarknaden var drygt fyra år för deltagarna i projektet. Andelen deltagare med psykisk ohälsa var 66 %. Andelen utlandsfödda deltagare var 26 %
 • Kompetenshöjande nätverk har bildats och seminarier och utbildningar har anordnats för att öka målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden.
 • I ArbetsRätt samverkade Göteborgs Räddningsmission, Europeiska socialfonden, Activema AB, Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Fredagen den 30 mars är media varmt välkommen till vårt avlutsseminarium för Projekt ArbetsRätt
Skärgårdsgatan 4, våning 2, Göteborg,  kl 08:45-12:00

För mer information:
Linda Andersson, projektledare/arbetsgivarsamordnare
Tfn: 0767-87 25 02
E-post: l.andersson@raddningsmissionen.se
www.projektarbetsrätt.se

Föreningen Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

 • Hemlöshetsarbete
 • Missbruksvård
 • Kriminalvård
 • Psykiatriboenden
 • Integrationsarbete 
 • Arbetsträning
 • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
 • Kulturarbete för barn och unga

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.