Skip to main content

Räddningsmissionen beviljas tillstånd att starta skola

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 07:00 CEST

Igår 26 september kom beskedet att Räddningsmissionen har blivit beviljade tillstånd av Skolinspektionen att starta en grundskola F-9. Trots att Skolinspektionen i år godkände färre ansökningar än vanligt är Räddningsmissionens Communityskola en av få aktörer som fått tillstånd att starta hösten 2020. Nu sätter arbetet igång på riktigt med att förbereda för skolstart. En redan klar samverkansaktör är Göteborgs Symfoniker.

I januari 2019 lämnade Räddningsmissionen in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta skola. Detta efter att organisationen i flera år drivit projekt i samverkan med grundskolan ibland annat Biskopsgården och Lövgärdet. Att Räddningsmissionen nu har fått ett positivt besked väcker stor glädje inom organisationen; ”Äntligen! Sedan många år har vi arbetat med barn och ungdomar genom kulturskola, läxhjälp, föräldracirklar och mötesplatser. Att driva skola i egen regi är något vi på Räddningsmissionen drömt om och arbetat för en längre period” säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Skolan är en Communityskola, vilket innebär att utöver grundskolans huvuduppdrag används och förstärks närområdets resurser genom samverkan. Den kommer vara öppen både kvällar och helger och då erbjudas exempelvis läxläsning för barn, språkträning för föräldrarna och scoutverksamhet vid skoldagens slut, musikverksamhet och idrott. Communityskolan kommer vara icke-konfessionell och icke-vinstdrivande.

Nytt samarbete med Göteborgs Symfoniker
Skolan kommer ha ett starkt samarbete med aktörer från näringsliv, offentlig sektor samt akademin. ”Vi kommer att göra detta tillsammans med många andra”, fortsätter Emil Mattsson. “Genom Räddningsmissionens breda nätverk finns stora möjligheter till en helt unik skola”.

En samverkansaktör som redan nu är klar är Göteborgs Symfoniker. ”Vi är väldigt glada för vårt nyetablerade samarbete med Räddningsmissionen. Vi vill ge barn och unga möjlighet att spela orkester och sjunga i kör, upptäcka glädjen i samspelet och skönheten i musiken! Där finns kunskap, verktyg och drivkraften för att uppnå sina drömmar och sina mål. Vi vill bidra där vi kan till social utveckling för individen och i förlängningen vara en kraft i samhället” säger Petra Kloo Vik på Göteborgs Symfoniker. “När vi söker samverkansaktörer är det viktigt att de uppfyller våra ledord” säger Niclas Hansén, projektledare för externa relationer. Samverkan är viktigt, men skolan kommer ha full fokus på kärnuppdraget. Självklart följer vi skollag och läroplan”.

Fler barn ska lyckas med sin skolgång
“Vi tar ansvar i en av de största samhällsutmaningarna”, säger Emil Mattsson. I flera områden i Göteborg går endast hälften av eleverna ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få en bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer.

“Jag har själv en bakgrund som rektor och lärare och vet hur viktig en bra skola är”, fortsätter Emil Mattsson, “Att satsa på skola ger inte bara bättre uppväxtvillkor för barn, det bidrar till ett bättre Göteborg!”

Var skolan kommer att ligga är ännu inte klart, men beslut kommer fattas inom kort.

________________________________________________________________

Kontakt:
Emil Mattsson
Direktor Räddningsmissionen
Tel: 031-712 12 02

Mer information:
https://raddningsmissionen.se/communityskola

Tidigare artiklar på ämnet:

“Räddningsmissionens ansöker om att starta skola” https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/r%C3%A4ddningsmissionen-ans%C3%B6ker-om-att-starta-skola-1.12833641

Debattartikel Emil Mattsson
http://www.gp.se/debatt/frig%C3%B6r-alla-krafter-och-g%C3%B6r-g%C3%B6teborg-till-en-b%C3%A4ttre-stad-1.12246518

Ledare Joakim Hagerius
https://www.dagen.se/ledare/joakim-hagerius-ny-vision-for-skolan-behovs-1.1235818?fbclid=IwAR2Pb3g1mYwPipP_aKxxm9C7g7TImx5TtDOv0yPXjOtBFAnUfXwKvU3KAEk&paywall=true

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Räddningsmissionen arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Kriminalvård
  • Psykiatriboenden
  • Integrationsarbete 
  • Arbetsträning
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga
  • Utbildningsinsatser

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.