Skip to main content

Inbjudan till pressträff i samband med konferensen Utsatta EU-medborgare, 6-7 okt 2016

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 11:17 CEST

Tid: Torsdagen den 6 oktober klockan 09.00 hålls en pressträff med Göteborgs Räddningsmission kring konferensen Utsatta EU-medborgare.

Plats: Lilla salen, Smyrnakyrkan, Haga Kyrkogata 2, Göteborg

Syftet med konferensen är att vara en arbetskonferens med samverkan i centrum där vi tar upp vad som är mest aktuellt kring frågan kring utsatta EU-medborgare just nu. Det blir en arbetskonferens och en plattform för erfarenhetsutbyte där framgångsrika arbetsmodeller sprids, och för att det arbete som redan görs ska bli ännu mer effektivt. Vi kommer att få ta del av forskning, panelsamtal och exempel på insatser inom områden som arbete och försörjning, utbildning, boende och mänskliga rättigheter.

På pressträffen kommer dessa medverkande att berätta om sitt bidrag till konferensen och svara på frågor:

ROMER I EUROPA – UTMANINGAR OCH VÄGAR FRAMÅT - Tomas Hammarberg

Tomas Hammarberg, som under större delen av sitt liv arbetat med mänskliga rättigheter i olika organisationer i Europa och Sverige, ger sin bild av de utmaningar och möjligheter vi står inför idag. Han kommer också att ge sin bild av det arbete som pågår i strävan att främja mänskliga rättigheter bland utsatta EU-medborgare.

BARNPERSPEKTIVET - HAR BARNEN EN PLATS I SVERIGE? – Ulrika Falk

Ulrika Falk är verksamhetsledare för Göteborgs Räddningsmissions arbete för Utsatta EU-medborgare.

Hur kan vi arbeta för att på bästa sätt säkerställa att barnen får tillgång till mänskliga rättigheter? Detta är en fråga vi måste fortsätta jobba med att på bästa sätt säkerställa att barnen får tillgång till sina mänskliga rättigheter. Barns rätt till utbildning, rätt till skydd och tillgång till sjukvård.

KONFERENSENS DELAKTIGHETSSPÅR - Glenn Möllergren

Parallellt med konferensprogrammet kommer en grupp utsatta EU-medborgare att ses för att diskutera en möjlig framtida organisation. Målet är att öka målgruppens egen delaktighet i frågor som berör dem. Glenn Möllergren, vice ordförande för romers och resandes förening i Blekinge samt i Hjälp till självhjälp i Karlshamn, finns med under pressträffen och berättar om målet med mobiliseringsspåret.

MÄNNISKOHANDEL - VÅR TIDS SLAVERI - Caroline Casco

Caroline är en engagerad verksamhetsledare för människohandel och prostitution på Göteborgs Räddningsmission. Att utnyttja människors utsatthet och sårbarhet är inget nytt. Förr hette det slaveri, nu kallas det människohandel. Det finns tecken som tyder på att prostitutionen bland utsatta EU-medborgare ökar, inte minst i takt med att organiserad brottslighet från hemländerna strävar efter mer inflytande på EU-migranterna.

...............................................................................................................................................

Konferensen Utsatta EU-medborgare startar kl 10.00 den 6 oktober. Här kan du läsa mer om den och programmet: www.utsattaeumedborgare.se

PRESSKONTAKT
För intervjuer eller övriga frågor kring konferensens innehåll, kontakta pressansvarig:
Judit Habbejudit.habbe@raddningsmissionen.se
073-901 41 15

Föreningen Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Kriminalvård
  • Psykiatriboenden
  • Integrationsarbete 
  • Arbetsträning
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy