Skip to main content

Projekt för att stärka relationen mellan mammor som sitter i fängelse och deras barn

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 11:07 CET

Göteborgs Räddningsmission och Solrosen är ägare av ett nytt projekt på Sagsjöanstalten: ”Barn på anstalt”.
Målet är att stärka relationen mellan mammor som sitter i fängelse och deras barn. En familjepedagog från Solrosen kommer nu att arbeta heltid på Sagsjön under två år.

Rent praktiskt ska man skapa en så trygg och hemlik miljö som möjligt för de barn som besöker sin mamma på Sagsjöanstalten. För de barn som bor på anstalten ska man ta fram en omsorgsmodell som stödjer barnets fysiska och psykosociala utveckling. Detta för att kunna möta barnets behov av bra fritidssysselsättningar, möjligheten att träffa andra barn och att få samtalsstöd.

Cirka 70 procent av de kvinnor som sitter i fängelse är mammor. På Sagsjöanstalten är det en kvinna som har sitt barn där på heltid.

Detta är första gången som Kriminalvården formellt samarbetar med en idéburen organisation gällande riktlinjer och rekommendationer vid barns besök på anstalt.
– Kriminalvården har sedan länge ett nära samarbete med Solrosen. Den nya tjänsten innebär att vi får utökad kompetens och utökat utrymme att utveckla det arbete som vi har hållit på med i många år, säger Lovisa Nygren, tidigare kriminalvårdsinspektör på Sagsjön och en av dem som är drivande i barnfrågorna.

Projektet ”Barn på anstalt” pågår i två år och finansieras via medel ur Allmänna Arvsfonden. Förutom tjänsten på Sagsjön har Solrosen fått medel till en halvtidstjänst för en projektledare.
Ytterligare ett delmål i projektet är att höja Kriminalvårdens kompetens inom barnkonventionen, barns psykologiska utveckling samt hur barnens psykiska hälsa påverkas av föräldrarnas livsstil. 

Kriminalvården har beslutat att utreda hur man kan utveckla anstaltsverksamheten för kvinnor i västra Sverige. Sagsjön strävar efter att i en sådan utveckling få ett nationellt och mer formellt uppdrag att arbeta med medföljande barn.  

Solrosen
Solrosen är en verksamhet inom Göteborgs Räddningsmission, som stöttar barn och unga som har eller haft, en förälder eller annan familjemedlem frihetsberövad.På Solrosen arbetar vi utifrån FN:s Barnkonvention, vilket innebär att vi har barnets bästa i fokus. Solrosen startade år 2000. Verksamheten finansieras med kommunbidrag, insamlade medel och bidrag från privatpersoner, stiftelser och andra organisationer.

Läs mer om Solrosens verksamhet här.

Fakta
Fram till och med mars 2011 tillät lagen om Kriminalvård i anstalt att barn upp till ett års ålder vistas med sin mor i anstalt. I april 2011 ändrades lagstiftningen och den nya Fängelselagen möjliggör en större flexibilitet, då man i förarbetena till den nya lagen talar om ”de första spädbarnsåren”. Lagförändringen antas innebära att antalet barn som blir aktuella för att vistas med sin mamma på anstalten ökar något.


För ytterligare information kontakta:

Anna Ekberg
Projektledare, Solrosen
0769-46 84 18
a.ekberg@raddningsmissionen.se

Lovisa Nygren 
Projektledare, Ny Kvinnoanstalt i Sätila 
Kriminalvården Region Väst 
031-752 88 83, 0722-10 55 50
lovisa.nygren@kriminalvarden.se

Föreningen Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Kriminalvård
  • Psykiatriboenden
  • Integrationsarbete 
  • Arbetsträning
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy