Skip to main content

Seminariedagar om Somalia och anhöriginvandringen till Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 09:18 CEST

Inom snar framtid väntas många somalier anhöriginvandra till Göteborg. 
Nu bjuder vi in till två seminariedagar som vi hoppas blir en början på ett gemensamt arbete och engagemang för ett så bra välkomnande som möjligt.

Den första dagen är mer kunskapsinriktad och den andra mer handlingsinriktad med workshops och processarbete i syfte att konkretisera det vi tillsammans kan erbjuda och åstadkomma.

Tid:
Dag 1 torsdagen den 25/10 kl. 08.30 - 12.00
Dag 2 torsdagen den 15/11 kl. 13.00 - 16.30

Plats:
Hammarkullens Folkets hus

Programpunkter 25/10:

 • Historia och nuläge i Somalia
 • Kommunens plan för mottagandet av anhöriga.
 • Somaliska föreningars och representanters erfarenheter och syn på mottagandet.
 • Psykosocialt perspektiv på barn och ungdomars erfarenhet av konflikt och flyktingskap.
 • Personliga erfarenheter - invandrare från Somalia.

Programpunkter 15/11:

 • Workshop, nätverksutbyte och samtal. 

Det är nu dags att konkretisera de insatser, verksamhet och aktiviteter vi dels redan har, dels kanske behöver startas eller utvecklas? Vilka verksamheter, aktiviteter finns redan? Vem gör vad? Vad fungerar? Vad kan utvecklas?

Arrangörer:
Nätverket för integration i Göteborg, Social resursförvaltning; Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen, Svensk-somaliska vänföreningen, Neutrala Ungdomar, Biskopsgården, Göteborgs Räddningsmission, KFUM, Röda Korset, Svenska kyrkan i Bergsjön, Angered och Lundby, Caritas, Angered, IM; Individuell Människohjälp.

Arrangemanget finansieras delvis av bidrag från Nationella Integrationsöverenskommelsen som definierar samarbetet mellan staten och den idéburna sektorn inom integrationsområdet.

För mer information:
Emil Mattsson, direktor
Göteborgs Räddningsmisison
0739-014186
e.mattson@raddningsmissionen.se

Gun Holmertz
Caritas
0707-57 53 27
gun.holmertz@telia.com

Föreningen Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

 • Hemlöshetsarbete
 • Missbruksvård
 • Kriminalvård
 • Psykiatriboenden
 • Integrationsarbete 
 • Arbetsträning
 • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
 • Kulturarbete för barn och unga

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy