Skip to main content

Mot framtiden med självparkerande bilar

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 12:52 CET

Parkeringsbolaget inleder ett samarbete med Volvo Cars AB om självparkerande bilar.

– Tillsammans ska vi undersöka vilka möjligheter detta kan ge och hur det kan påverka framtidens mobilitet och stadsplanering, säger Maria Stenström, vd för Parkeringsbolaget.

Projektet heter "Självparkerande fordon – parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling" och syftar till att utforska möjligheter som uppstår när automatiska fordon sätts in i ett större sammanhang. Det genererar ett unikt verktyg för att utveckla och interagera i ett bättre trafiksystem, och ger både lägre miljöbelastning och ökad effektivitet.

Parkeringsbolaget bidrar med sex miljoner kronor till industriell forskning i projektet. För att kunna testa och genomföra förbättringar i parkeringsanläggningar behövs forskning och utveckling i nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga.

– Det känns väldigt spännande att delta i det här projektet och det gör att vi bättre kan möta framtida behov och utmaningar när vi ska bygga effektiva och hållbara parkeringsanläggningar, som främjar nya hållbara resvanor, säger Maria Stenström.

Och det finns fler fördelar:

– Självkörande fordon bidrar till att stadsrummet kan dimensioneras på ett smartare sätt, eftersom automatiska fordon kräver mindre utrymme. Samtidigt bidrar det till förbättrad trafiksäkerhet utan stora åtgärder i infrastrukturen, säger Marcus Rothoff, Volvo Cars AB, projektchef Drive Me-programmet, där projektet om självparkerande fordon är en del.

Fakta/

"Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling" ingår som en del i programmet för förarlösa fordon, Drive Me. Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad beslutade den 15 januari 2014 om att Göteborgs Stad ska medverka i Drive Me som ligger i linje med stadens nya trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram, då båda lyfter fram staden som test- och demonstrationsarena. För Göteborgs Stads del är programmet en möjlighet att forma en tätare stad och skapa bättre trafiksäkerhet.

Läs mer på www.p-bolaget.goteborg.se/driveme

För mer information:

Maria Berntsson , kommunikatör, Parkeringsbolaget, tel 031-774 37 49

Marcus Rothoff, projektchef Drive Me-programmet, Volvo Cars AB, 0733 - 33 17 46.

Göteborgs Stads Parkerings AB är ett bolag i koncernen Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad. Parkeringsbolaget har 84 anställda och 2014 omsatte vi  391 mnkr. Vårt uppdrag är att vara en motor i hållbar mobilitet i Göteborg. Det är vi genom att vi är en aktiv del i stadsutvecklingen,  erbjuder enhetligt parkeringserbjudande och arbetar för att främja nya resvanor. Vinsten är inte ett mål i sig utan en förutsättning för Parkeringsbolaget att kunna vara med och utveckla Göteborg och skapa och driva hållbara parkerings- och mobilitetslösningar.

För mer information, besök www.p-bolaget.goteborg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy