INBJUDAN till PRESSKONFERENS 27 juni 2018 klockan 11.30 - Presentation av slutantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 14:25 CEST

GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets slutantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit antagna. Vid sluttagningen får cirka 11 500 elever inom Göteborgsregionen besked rörande sitt gymnasieval.

Skola på vetenskaplig grund – så ska Göteborgsregionen arbeta kring praktiknära forskning

Nyheter   •   Jun 19, 2018 12:57 CEST

Skola på vetenskaplig grund i Göteborgsregionen. Nu har de kommunala skolhuvudmännen och Göteborgs universitet kommit överens om hur det fortsatta arbetet med praktiknära forskning ska se ut.

94 % av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan – det visar årets regiongemensamma elevenkät

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 14:15 CEST

Bland elever i årskurs 2 i regionen svarar 96% att de tycker det är roligt att läsa sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper dem och att lärarna är snälla mot dem. 94% av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna hjälper dem när de behöver. I årskurs 9 och i gymnasiets år 2 tror 90% att de klarar kunskapskraven.

Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar – 91% är antagna till vald utbildning

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 13:19 CEST

I dag presenteras preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 067 elever har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 78 % till sitt förstahandsval. Om man enbart ser till sökt utbildning är 91 % antagna på sitt förstahandsval av utbildning, men på en annan skola.

”Strukturerna måste anpassas efter individen, inte tvärtom” - Nya arbetssätt ska förebygga studieavbrott i Ale

Nyheter   •   Apr 11, 2018 09:03 CEST

På Lärlingsgymnasiet i Ale utvecklar man nya metoder för att förebygga studieavbrott, framförallt bland de elever som av olika anledningar inte kan vara på sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Fokus ligger på att skapa en bra skolkultur genom bemötande och relationer.

INBJUDAN till PRESSKONFERENS 12 april 2018 klockan 11.30 - Presentation av preliminärantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 12:22 CEST

GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets preliminärantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit preliminärt antagna. Pressträffen äger rum torsdag 12 april klockan 11.30 Plats: GR, Anders Personsgatan 8.

INBJUDAN till PRESSKONFERENS 12 april 2018 klockan 11.30 - Presentation av preliminärantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 08:41 CEST

GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets preliminärantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit preliminärt antagna. Pressträffen äger rum torsdag 12 april klockan 11.30 Plats: GR, Anders Personsgatan 8.

Hur förebygger vi självmord och psykisk ohälsa bland äldre?

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 13:30 CET

På många håll i landet är äldres psykiska ohälsa en eftersatt fråga. Det framgår bland annat av ett uppmärksammat reportage i SVT:s Agenda den 18 februari. Men i Göteborgs kommun har antalet självmord och självmordsförsök bland äldre över 65 år minskat med mer än 30 procent under 2014–2016. Den 28 februari är media välkomna att ta del av hur vi arbetar med den här frågan i Göteborgsregionen.

Minimeringsmästarna minskade sina sopor med 45% på ett år!

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 10:31 CET

Projektet Minimeringsmästarna visar att det är möjligt att göra stora förändringar på ett år. Under ett års tid har drygt 30 hushåll i Göteborgs- och Boråsregionen aktivt minskat sina avfallsmängder genom olika utmaningar på teman som matsvinn, textil och kemikalier. Sammanlagt lyckades hushållen minska sina avfallsmängder med 45% på ett år. Det vinnande hushållet bor i Lerums kommun.

​Nu ska vinnaren av Minimeringsmästarna koras!

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 10:30 CET

På söndag koras vinnaren av Göteborg- och Boråsregionens Minimeringsmästarna. Hur mycket har deltagarna minskat sina sopor på ett år? Och vem vinner?

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Miljö och samhällsbyggnad
 • frida.gustavsson@grkom.se

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Miljö och samhällsbyggnad
 • tooqyybyvgafkreva-leerxfnadqcr.hgzedfpvalltvaupcfq@gcyrkomvw.se
 • 031-335 51 28

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • GRs förbundsledning
 • zxmcgunnkejjelul.rpvgpvgfjvarqgzydbeoprgpu@gpxvlrkquom.se
 • 031-335 50 74

Om Göteborgsregionens kommunalförbund GR

En arena för samverkan

Vi är 13 kommuner som arbetar tillsammans för att göra livet lite bättre för alla som bor, lever och verkar i Göteborgsregionen.

GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Vi arbetar bland annat inom följande områden:
• Arbetsmarknad
• Forskning
• Hållbar utveckling
• Kompetensutveckling
• Miljö
• Regionplanering
• Socialtjänst
• Samhällsbyggnad
• Trafik
• Utbildning
• Välfärd

Adress

 • Göteborgsregionens kommunalförbund GR
 • Anders Personsgatan 8
 • 416 64 Göteborg