Skip to main content

41 hushåll ska minska avfallet under ett år

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2017 09:56 CET

Minimeringsmästarnas logga

På söndag går Minimeringsmästarna av stapeln! 41 hushåll har antagit utmaningen: att minimera sitt avfall under ett år. Minimeringsmästarna startar med en träff om hållbar konsumtion på Göteborgsregionens kommunalförbund i Göteborg söndagen den 5 mars. Fredrik Warberg från föreningen Tidsverkstaden kommer att vara på plats för att föreläsa om just hållbar konsumtion.

– Det finns många sätt att göra våra konsumtionsmönster mer hållbara utan att minska vårt välbefinnande. Kanske till och med tvärtom. Om det inte funkar för oss att växla ner, att byta pengar till konsumtion mot mer tid till annat, så är att använda större andel till tjänster och upplevelser ett bra sätt. Att satsa på kvalitet och reparerbarhet, köpa miljömärkt, second hand, återvunnet och att dela materiella grejer med andra, är exempel på andra, säger Fredrik Warberg.

Alla hushåll är inbjudna tillsammans med projektgruppen. Förutom Fredrik Warbergs föreläsning så hålls en introducerande presentation om Minimeringsmästarna av projektledare Hanna Hellström. Deltagarna kommer även få chansen att lära känna varandra under en gemensam middag.

På träffen kommer deltagarna också få sina två första utmaningar. Dessa utmaningar hålls hemliga tills på söndag. Utmaningarna ska genomföras till nästa tematräff och är knutna till det aktuella temat. Nästa tematräff handlar om matsvinn och därefter kommer tematräffar om textil, kemikalier, elektronik och kollaborativ konsumtion. Deltagarna bloggar om sina erfarenheter under hela året på www.minimeringsmastarna.se.

Bakgrund

Mängden hushållsavfall i Sverige uppgick 2015 till 4 703 790 ton, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2014. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 478 kg hushållsavfall 2015. Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sina avfallsmängder avsevärt genom inspiration och kunskap. På lång sikt är målet att inspirera andra hushåll och verksamheter inom regionen och övriga Sverige och därmed minska de totala avfallsmängderna. Projektet är en del av det långsiktiga projektet ”Räkna till 10” som utgår från den regionala avfallsplanen A2020. 

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Västra Götalandsregionen. Detta är den andra omgången av projektet som genomfördes första gången 2015. I Minimeringsmästarna 2015 lyckades hushållen halvera sina avfallsmängder. De kommuner som deltar med hushåll i årets omgång är Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mark och Svenljunga. De organisationer som deltar med hushåll är Borås Energi och miljö samt Göteborgs stad genom Bostadsbolaget och Kretslopp och vatten. 

Kontakt

Hanna Hellström, projektledare, hanna.hellstrom@grkom.se, 031-335 5338/ 070 73 68 249

Frida Gustavsson, kommunikatör, frida.gustavsson@grkom.se, 031 335 5414/ 070 66 56 586

För kommunrepresentanter: www.minimeringsmastarna.se/kontakt

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring 982 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera