Skip to main content

Bygg tätt, grönt och tillgängligt men inte högt! Internationell workshop i Kungälv visar på smarta lösningar som ökar trivseln och minskar trafiken

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 12:04 CET

Om tio år beräknas andelen européer som bor i stora städer ha stigit från 70 till 80 procent. När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna och utsläppen av koldioxid ökar. 
11–13 december träffas experter från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och ytterligare sju europeiska storstadsregioner i Kungälv för att hitta lösningar på utmaningarna.

Temat för dagarna i Kungälv är Transit Oriented Development (TOD), det vill säga utveckling av knutpunkter med kollektivtrafik. Workshoppen kommer att utmynna i rekommendationer för hur stationssamhällen kan utvecklas med en hållbar förtätning. Rekommendationerna balanserar byggandet av bostäder och arbetsplatser med gröna ytor och annan offentlig platsmark som gator och torg. 

- Vi behöver inte bygga höghus för att skapa bra förutsättningar för bättre och mer attraktiv kollektivtrafik och handel i regionens stationssamhällen, säger Per Kristersson, GR, projektledare för den internationella workshoppen. 

Ytterby i Kungälvs kommun och andra urbana stationssamhällena är viktiga pusselbitar i arbetet med att uppnå hållbara resor. Genom att bygga bostäder där det redan finns järnvägsstationer blir det möjligt för fler att ta tåget istället för bilen. Under workshoppen kommer studien Hållbar täthet i stationssamhällen presenteras. 

Workshoppen är en del av det EU-finansierade projektet SMART-MR. Projektet ska ta fram handlingsplaner och ge lokala myndigheter stöd i att utforma riktlinjer så att det hållbara resandet kan öka. På så sätt kan storstadsregionerna växa på ett sätt som är bra både för invånare och miljö.

Mer information:

Film om SMART-MR

Hållbar täthet i stationssamhällen

www.grkom.se/smart-mr

www.interregeurope.eu/smart-mr/

www.facebook.com/interregeuropesmartmr/


Kontakt:
Per Kristersson, regionplanerare, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
per.kristersson@grkom.se
Telefon: 031-335 51 22 

Vi utvecklar storstadsregionen!

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera