Skip to main content

Elever i grundskolan vill minska sopberget på arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:14 CET

Ta med en egen matlåda till restaurangen när du hämtar lunch och undvik berg av engångsförpackningar. Den idén utvecklade sex elever under sin miljöpraktik på Göteborgsregionens kommunalförbund.

Miljöpraktik är ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv/praktikplatsen.se och GR Planering vid Göteborgsregionens kommunalförbund och finansieras genom Västra Götalandsregionens miljömiljon. Projektet går ut på att elever genom praktik på olika arbetsplatser får möjlighet att lyfta frågor om miljö och ett hållbart samhälle.

Under en vecka fick sex elever från årskurs 8 på Växthusskolan i Mölndal granska kommunalförbundets egen verksamhet utifrån ett miljöperspektiv. En av de saker som upptäcktes var det stora användandet av take away-kartonger för hämtmat. Eleverna såg hur lådan där dessa källsorteras snabbt blev full och lade fram idén om att personalen skulle kunna ta med sig sin egen matlåda till restaurangen och fylla med mat. Idén testades vid flera restauranger i Norra Gårda i Göteborg och majoriteten var positiva.

– Det är en jättebra idé, vi sparar både pengar och på miljön, menar Anna Maekee på restaurang Sweet n’ Spicy.

Under den här veckan kommer två nya praktikanter till GR för att fortsätta arbetet och se hur förändringarna kan genomföras.


Upptäck yrken och kompetensbehov inom miljöområdet

Syftet med miljöpraktik är att skapa arenor för möten mellan skola och arbetsliv samt att ge elever och arbetsplatser möjlighet att upptäcka yrken och kompetensbehov inom området. Under praktikperioden får eleverna ta med sig egna frågor kring miljöarbete till sina praktikplatser och får i sin tur i uppdrag att se över hur arbetet med en specifik miljöfråga kan förbättras på arbetsplatsen.


Kontakt:

Magnus Ekegren, GR Skola Arbetsliv

Tel. 031-335 50 05

E-post: magnus.ekegren@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring 970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera