Skip to main content

EU-projektet SMART-MR ska öka hållbara resor och transporter

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, besökte projektdeltagarna under workshopen i Ljubljana, Slovenien. Bild: Marko Zaplatil, ZRC SAZU

De stora städerna i Europa har samma utmaningar: trängsel på vägarna och ökade koldioxidutsläpp. Åtta storstadsregioner samarbetar i EU-projektet SMART-MR för att hitta effektiva lösningar på problemen. I september hölls en första workshop i Ljubljana, Slovenien. Temat var medborgardialog. 

 – Workshopen handlade om vem som behöver involveras när en stor investering i infrastruktur planeras, och hur. Kan alla komma till tals utan att någras röster blir dominerande? Blir processen långdragen om allmänheten deltar eller är det bara en fördel? säger Per Kristersson, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

I workshopen deltog cirka 50 personer från de åtta storstadsregionerna: Oslo, Helsingfors, Budapest, Rom, Porto, Barcelona och Ljubljana och Göteborg.

Varje region delade med sig av olika exempel. Magnus Ljung från Sveriges lantbruksuniversitet berättade om projektet ”Trängselskatt i Backa” – en dialog om betalstationernas placering. Hans rekommendation är att använda en metod där olika perspektiv tydliggörs, snarare än enskilda individers eller organisationers åsikter.

– Slutsatsen från workshopen var att det inte räcker att bara involvera experter eller representanter från olika organisationer. Invånarnas perspektiv behöver också tas tillvara, även om det tar mer tid, om man vill få en verklig acceptans för ett projekt, säger Per Kristersson.

SMART-MR pågår 2016-2021. Projektet ska stödja lokala och regionala myndigheter att ta fram riktlinjer och åtgärder för hållbara transporter och resor. Inledningsvis utbyter regionerna erfarenheter genom sju workshops med olika teman. Därefter tar varje region fram en handlingsplan.

SMART-MR står för Sustainable measures for achieving resilient transportation in metropolitan regions. SMART-MR är ett Interreg Europa-projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om SMART-MR:

http://www.interregeurope.eu/smart-mr/

Kontaktperson: Per Kristersson, GR
per.kristersson@grkom.se
031-335 51 22, 0707-35 51 71

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring 982 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera