Skip to main content

Gymnasiedagarna rustar ungdomarna – nu tillgängliggörs mässan för ännu fler

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 16:25 CEST

10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangeras den 4-6 oktober Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. I år ligger stort fokus på Yrkesutbildningens år och att göra mässan så tillgänglig som möjligt för alla.

Fler än någonsin vill medverka vid årets mässa inför gymnasievalet. 123 utställare fyller mässhallen och 15000 elevbiljetter har förbokats. I morgon öppnas dörrarna till Gymnasiedagarna. Som vanligt finns studie- och yrkesvägledare på plats för att möta eleverna och deras funderingar kring gymnasievalet. Genom chattfunktionen Gymnasiedagarna online på Gymnasiedagarnas webbplats möter de elever som av olika anledningar inte kan ta sig till mässan.

Språkguider och minimässa för gymnasiesärskolan

Nytt för i år är att språkguider kommer att finnas tillhands under eftermiddagarna för att hjälpa nyanlända elever med exempelvis information om gymnasieskolan, om de olika nationella programmen eller i vägledningssamtal. Språkguider erbjuds på somaliska, persiska/dari, arabiska och östassyriska.

En annan nyhet är Gymnasiedagarna 4:e dagen, en mässa i mindre format för alla som ska söka till Gymnasiesärskolan. Mässan arrangeras den 12 oktober i GR:s lokaler i Göteborg.

– Vi arbetar mycket för att göra mässan så tillgänglig och intressant som möjligt för alla som ska göra sitt gymnasieval. Genom att erbjuda information om gymnasieskolan och de olika programmen på flera olika sätt, blir mässan tillgänglig för fler, säger Wictoria Kovats, projektledare för Gymnasiedagarna.

Anställningsbaren och yrkesutbildningar

Eftersom 2016 är Yrkesutbildningens år ligger även stort fokus på detta. Arbetslivets yta Anställningsbaren har i år utökats och innehåller ett stort antal företag och branschorganisationer som står redo att prata om vilka kompetenser som efterfrågas på en framtida arbetsmarknad. Därtill finns EuroSkills på plats (inför Yrkes-EM i december) liksom Skolverket för att lyfta yrkestävlingar och dessa utbildningar.

Gymnasiedagarna arrangeras av GR Utbildning och pågår den 4-6 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan är en del i det öppna utbildningslandskapet, vilket innebär fri sökning till samtliga gymnasieskolor i regionen. Förra året hade Gymnasiedagarna 20181 besökare.

För mer information besök: www.gymnasiedagarna.se

Kontakt:
Wictoria Kovats, projektledare Gymnasiedagarna

wictoria.kovats@grkom.se0702-88 11 98

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring 982 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera