Skip to main content

Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 13:19 CET

Igår beslutade riksdagen om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som under många år har arbetat med anskaffning och samordning av prao och andra praktikformer, lyftes som enda exempel i lagrådsremissen genom arbetet med samordningsverktyget Praktikplatsen.se (länk).

I verktyget samordnas årligen 12 000 praktikplatser för olika skolformer. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

Verksamheten bakom verktyget är en del av GR Utbildning, som har lång erfarenhet och bred kompetens kring att samordna praktik i olika skolformer, liksom andra samverkansaktiviteter kring skola-arbetsliv. Förutom samordning av praktikplatser erbjuds också processtöd till skolpersonal för att stötta arbetet med prao på skolan.

I dagsläget samordnar GR Utbildning prao åt cirka 120 grundskolor i Göteborgsregionen varje år.

Läs mer om Praktikplatsen.se här.

Läs mer om processtöd till skolpersonal här

Se SKL:s webbsändning om prao, där GR medverkar, här.


De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2019.


Kontakt:

Praofrågor: Johanna Redelius, 070-8742268, johanna.redelius@grkom.se

Praktikplatsen.se: Rasim Avdic, 031-335 51 03, rasim.avdic@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring en miljon invånare.

GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera