Skip to main content

Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar – 91% är antagna till vald utbildning

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 13:19 CEST

I dag presenteras preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 067 elever har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 78 % till sitt förstahandsval. Om man enbart ser till sökt utbildning är 91 % antagna på sitt förstahandsval av utbildning, men på en annan skola. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på webbplatsen för gymnasievalet.

- Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 78 % av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till vald utbildning så har 91 % av eleverna fått sin önskade utbildning, vilket är glädjande säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

De gymnasieprogram som har flest preliminärt antagna elever är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Program som ökar i antal antagna mot förra året är främst samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, estetiska programmet, ekonomiprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

- Det är viktigt för oss att visa våra ungdomar att det finns många vägar att nå sina drömmar. Vi erbjuder ungdomar ett brett utbildningsutbud på 26 kommunala och 44 fristående skolor i vår region. Genom vårt samarbete kan vi i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen, avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen i juni och baseras på grundskoleelevernas höstterminsbetyg. Den ger såväl sökande elever som gymnasieskolorna ett preliminärt antagningsresultat. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.


Mer information och statistik finns i bifogad pressinformation.


Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla Edet erbjuder inga egna utbildningar. Öckerö erbjuder ett begränsat antal utbildningar.

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11 362 platser, varav 6 660 på kommunala skolor och 4 702 på fristående skolor.


Kontakt

Helene Odenjung
Ordförande i Utbildningsgruppen

Tel: 0707-61 27 48

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring en miljon invånare.
GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera