Skip to main content

Stort intresse inför träff mellan arbetsgivare och nyanlända samhällsbyggare

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2017 07:45 CEST

Två av deltagarna i praktikprogrammet På rätt plats: handledare Mikael Eliasson och praktikant Raed Wardi på Mölndals stad. Foto: Tony Dahl.

På torsdag samlas 13 arbetsgivare inom samhällsbyggnadsbranschen och 65 nyanlända med utbildning eller erfarenhet från samhällsbyggnadsyrken på GR. Träffen handlar om att sammanföra arbetsgivarna med nyanlända som besitter den kompetens som arbetsgivarna behöver. Anledningen till den stora efterfrågan på kompetens inom samhällsbyggnad är den höga byggtakten i Västsverige. Torsdagens träff arrangeras inom GR:s praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare: På rätt plats.


Under träffen kommer arbetsgivarna att hålla i presentationer om sin organisation. COWI, Renova, ÅF och Göteborgs Stad är exempel på några av arbetsgivarna som kommer att delta. Kandidater och handledare från praktikprogrammet kommer också att berätta om sina erfarenheter från projektet. Träffen avslutas med ett mingel där kandidaterna får möjlighet att dela ut sina CV:n och knyta värdefulla kontakter. På plats är även Sveriges Arkitekter och Sveriges Byggindustrier för att berätta om utmaningarna i samhällsbyggnadsbranschen samt Arbetsförmedlingen som ska berätta om vilka möjligheter till anställningsstöd som finns.

– Vi vill erbjuda en mötesplats eftersom våra erfarenheter från projektet På rätt plats är att detta är ett väldigt effektivt sätt för arbetsgivare att hitta kompetens de söker och för nyanlända att skapa kontakter, säger Lisa Ström, projektledare.


Stor efterfrågan på kompetens i regionen

Intresset för träffen har varit stort från både arbetsgivare och kandidater. Detta tyder på ett stort rekryteringsbehov bland arbetsgivare och att det finns många kandidater med denna kompetens som ännu inte kommit ut i arbetslivet. Anledningen till den stora efterfrågan är den höga byggtakten i Västsverige.

Katja Wangeskog på Aarsleff Grundläggning berättar om deras medverkan i GR:s praktikprogram På rätt plats: 

– Anledningen till att vi ville vara med var att vi behövde personal. Det är svårt att hitta personal med rätt kompetens idag och vi ville se om det kanske fanns människor med rätt kunskap, erfarenhet och inställning men som vi inte hittade via våra vanliga kanaler. Projektet visade sig vara klockrent. Vi fick in två kandidater på intervju och tester. Vi anställde den ena omedelbart. Den andre fick börja som praktikant då vi var lite mer osäkra på hans kunskaper i svenska. Han visade sig utvecklas snabbt både språkmässigt och arbetsmässigt. När praktiken var slut och hösten började så tyckte vi att det var dags att anställa honom så det gjorde vi och han började hos oss den 4 september på en sex månaders provanställning som sedan övergår i en tillsvidareanställning.

Träffen arrangeras inom praktikprogrammet På rätt plats som avslutas i slutet av september. Praktikprogrammet har pågått i ett halvår och har syftat till att hitta nya sätt att rekrytera och korta vägen ut i arbetslivet för nyanlända samhällsbyggare. Samtliga femton praktikanter i programmet har gått vidare i någon form av sysselsättning, antingen genom fortsatt praktik, anställning eller studier.

Mer om praktikprogrammet här: www.grkom.se/parattplats


Tid och plats

14 september, 13:00-16:30

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Anders Personsgatan 8, 402 22 Göteborg

Program

13:00 - 13:10 Välkommen! Om På rätt plats (GR)

13:10 - 13:30 Erfarenheter från arbetsgivare och praktikanter inom På rätt plats

13:30 - 13:40 Utmaningar i samhällsbyggnadsbranschen (Sveriges Arkitekter och Sveriges Byggindustrier)

13:40 - 13:50 Möjligheter till anställningsstöd (Arbetsförmedlingen)

13:50 - 14:00 Paus

14:00 - 15:30 Korta presentationer av arbetsgivare 

15:30 - 16:30 Fika, frågor och mingel   

Kontakt

Lisa Ström, projektledare, lisa.strom@grkom.se, 031-335 5312

Maja Wadstein, projektledare, maja.wadstein@grkom.se, 031-335 54 45

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera