Skip to main content

Vinnarna av Utmärkelsen 2017 är korade

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 19:59 CEST

Foto: Beatrice Törnros
Nu är det avgjort. Vinnarna av Utmärkelsen 2017 – för bästa kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter är:

Kategori grundskola: Frillesåsskolan, Kungsbacka

Kategori gymnasieskola:Nösnäsgymnasiet, skolenhet 4, Stenungsund

Kategori årets yrkeslärare: Lars-Erik Lindberg, charkuterilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Ester Mosessons gymnasium, Göteborg

Kategori mindre företag: Bildepån, Varberg

Kategori större företag: SKF, Göteborg


Prisutdelning under Gymnasiedagarna och Future Skills

Utmärkelsen delades i år ut under Gymnasiedagarna och Future Skills. Syftet med priset är att uppmärksamma god samverkan mellan skola och arbetsliv och motiveringarna som legat till grund för premieringen utgår ifrån hur väl verksamheterna dokumenterat och synliggjort sin samverkan. Samtliga vinnare har ett unikt tänk kring samverkan mellan skola och arbetsliv och deras arbete bygger på långsiktighet och hållbarhet där effekterna når ut till en bred målgrupp.


Juryns motiveringar

Vinnare kategori grundskola: Frillesåsskolan, Kungsbacka

”Skolan har en gemensam strategi med en genomarbetad handlingsplan kopplad till samverkan mellan skola och arbetsliv. Arbetet på skolan sträcker sig från förskolan till årskurs 9 och eleverna får ta del av ett brett utbud av aktiviteter kopplade till arbetslivet. Skolan har en mångårig och ambitiös satsning på samverkan mellan skola och arbetsliv där samarbete mellan personalgrupperna faller sig naturligt. Här faller inte ansvaret på en enskild lärare utan alla som arbetar på skolan tar sitt ansvar för att rusta eleverna för det framtida studie- och arbetslivet.”

Vinnare kategori gymnasieskola: Nösnäsgymnasiet, skolenhet 4, Stenungsund

”Skolan arbetar strategiskt och långsiktigt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Samverkan sker med såväl arbetsliv som med andra skolformer. Här finns ett brett och djupt engagemang i college och det studieförberedande programmet och framgångsrikt lyckats integreras med de yrkesförberedande programmen. Skolan är ambitiös i sin satsning där innovation och entreprenörskap står i fokus. Ett bra exempel på samverkan är när personal från näringslivet används för att medbedöma gymnasiearbetet.

Vinnare kategori yrkeslärare: Lars-Erik Lindberg, Ester Mosessons gymnasium, Göteborg

”Årets yrkeslärare visar ett otroligt stort engagemang som smittar av sig. Det finns en bredd och ett djup i lärarens arbete kring samverkan mellan skola och arbetsliv med en strategi som innefattar elever, lärare och skolledning. Yrkesläraren skapar ett engagemang för branschen genom att via sitt arbete anordna många aktiviteter och involvera flera olika aspekter av samverkan. Lärarens entusiasm sprids till övriga i lärarkåren och på så vis involveras många av skolans ämnen i olika samarbeten med arbetslivskoppling.”

Vinnare kategori mindre företag: Bildepån, Varberg

”Företaget har ett långsiktigt tänk kring samverkan mellan skola och arbetsliv och ser detta som en del av deras hållbarhetsarbete.Här finns en strategi kring samverkan med skolan som tydligt formuleras i affärsplanen. Företaget visar på ett stort och brett engagemang hela vägen från grundskola upp till universitet med ett stort urval av samverkansaktiviteter. Genom sina många aktiviteter når företaget ut till en bred målgrupp. ”

Vinnare kategori större företag: SKF


”Företaget visar på ett brett spektra av aktiviteter och samarbeten som riktar sig hela vägen från grundskola upp till yrkeshögskolor och universitet. Det finns en långsiktighet i företagets arbete, framförallt kopplat till den egna gymnasieskolan. Företaget arbetar långsiktigt, framförallt med sin egna gymnasieskola där de studerande erbjuds praktik, sommarjobb samt en rad gästföreläsare och studiebesök. Alla studerande på gymnasieskolan får känna sig som en anställd då de har liknande förmåner som de som arbetar på företaget. Företaget tar ett stort ansvar för att locka intresse till branschen som helhet. Genom sin samverkan med skolan bidrar de till regionens konkurrenskraft inom teknik och industri.”

Utmärkelsen arrangeras av parterna bakom skola-arbetslivsrådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter med representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren.

Kontakt:Foto

Johanna Redelius, GR Skola Arbetsliv

0708 – 74 22 68, johanna.redelius@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera