Skip to main content

Good Technology Mobility Index Report visar att säkerheten är högsta prio hos företagen

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 10:32 CEST

Det totala antalet aktiveringar av säkra surfappar över Good Technologys kundbas har skjutit i höjden detta kvartal med 2900 procent, vilket gör de till den femte mest aktiverade appkategorin.

Good Mobility Index Report Q1 2014 visar tydligt att organisationer och företag ser säkerhet som det största orosmomentet när det kommer till IT under 2014. Rapporten visar en stor ökning av aktiveringar av mer komplexa säkra företagsappar, framförallt säker surfning.

Q1 Mobility Index Report visar att organisationer i Good Technologys kundbas vidtar åtgärder för att minska säkerhetsrisker genom säkra mobila företagsappar. Sammantaget fortsätter aktivering av säkra appar för företag med en imponerande tillväxttakt av 57 procent för varje kvartal, en ökning från 54 procent respektive 43 procent tillväxt från de två senaste kvartalen. Detta är föga förvånande med tanke på den senaste undersökningen från 2014 State of Endpoint Risk och The Ponemon Institute med respondenter inom IT och IT-säkerhetsutövare engagerade i klientsäkerhet. Där 75 procent av respondenterna uppgav att mobila enheter som smartphones utgör det största potentiella hotet för IT-säkerhet, följt av den ökade risken i samband med program från tredje part[1].

Organisationer fortsätter också att satsa på säker anpassad app-utveckling för att mobilisera affärsprocesser och effektivisera. Aktivering av anpassade företags-appar växte med 77 procent jämfört med Q1 föregående år. Det är också en betydligt större ökning än den 55 procentiga ökningen som redovisades under Q4 2013. Andra kategorier med tillväxt på över 100 procent jämfört med samma kvartal föregående år är mobila utskrifter, anteckningar och mobile unified communications, vilket belyser den växande trenden, att organisationer vill komplettera mobila strategier med mer avancerade och sofistikerade applikationer.

"Säkerhet är kärnan i varje samtal vi har med kunderna, och det här kvartalet mer än någonsin ser vi att data speglar den betydande investering de gör för att hålla sina uppgifter säkra", sa Christy Wyatt, VD och koncernchef på Good Technology. "Produktivitet, samarbete, effektivitet ... dessa kan endast förverkligas när mobilitet är sammankopplad med säkerhet. Organisationer inser att det varken finns utrymme eller anledning att kompromissa med det ena eller det andra".

Från ett enhetsperspektiv, har plattformsaktivering ett stadigt flöde, iOS rapporterar 72 procent av de totala enhetsaktiveringarna under Q4 och Android-aktiveringar ökar en procentenhet för varje kvartal, till 27 procent av de totala enhetsaktiveringarna.

Good Mobility Index Report visar data som identifierar antagandet av företagsprogram och enhetsaktiveringar från föregående kvartal, framtaget från företagets omfattande kundbas med hjälp av Good Dynamics Secure Mobility Platform. Rapporten är ett pågående initiativ för att spåra aktiveringar över hela bredden av mobila plattformar och enheter, och bygger på resultaten från de mer än 5000 kunder Good Technology har över hela världen för att belysa globala mobilitetstrender och användningsmönster.


[1] 2014 State of Endpoint Risk’.  Ponemon Institute© Research Report, December 2013.


Om Good Technology

Good Technology är en ledande innovatör inom säkra mobilitetslösningar som gör företag röra sig fritt och dynamiskt. Goods heltäckande lösning består av en plattform för säker mobil användning, en portfölj av applikationer för samarbete och kommunikation samt ett brett tredjepartsprogram och partnernätverk som tillsammans hjälper företag att utnyttja mobilitetens fulla potential. Över 5000 organisationer i 130 länder använder lösningar från Good, varav många ledande företag inom bank och finans, försäkring, sjukvård, detaljhandel, offentlig sektor, tillverkningsindustrin och försvaret. 

För mer information, besök www.good.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera