Skip to main content

Googol på safari

Blogginlägg   •   Jun 03, 2015 14:39 CEST

Hur kan man aktivera sig för att stödja sina kunder i deras behov av innovation här och nu, såväl som deras behov av innovation på längre sikt? Med tesen om att detta är inte bara möjligt utan absolut nödvändigt, föreläste jag för IT-konsulterna Acando och utvalda kunder. Publiken var så att säga en redan innovativt engagerad gruppering, som i allra högsta grad är med i den digitala transformationen.

Jag fokuserar mitt budskap kring ett par centrala frågeställningar. Dessa hörnstenar är:

Kundintresse, som en passion, inte en uppgift

Odla, stöd och hylla en innovationsbenägen kultur. Denna måste ta sig början i att innovation handlar ytterst om värdeskapande. Idéer som inte tar form i strategiska eller finansiella värden är bara idéer och inte innovationer. En bra utgångspunkt är då givetvis att utgå från en kundnära syn. Vad behöver våra användare? Vilka problem kan jag lösa? Hur kan jag leverera detta på bästa möjliga vis?

En ständig nyfikenhet i organisationen, driver lustfyllda exkursioner med fantasin och bringar fram nya lösningar. Behövda, såväl som oväntade. För att driva nyfikenheten till värdeskapande fordras mod. Mod, handlar ytterst om att kunna hantera (läs: ta) risker och anta möjligheter på ett balanserat sätt. Mod skapas på olika sätt, men kontrollsystem är ofta en enkel lösning.

Ett ledarskap som visar vägen vad gäller en nästan manisk passion för kundernas intressen, tar sig uttryck i lyckade innovationskulturer.

Share. Share. Share (dela, dela, dela)

Chansen att de bästa förmågorna jobbar i just din organisation är rimligt små. Möjligheten att de förmågor som arbetar i just din organisation, kan skapa fantastiska möjligheter med andra, i välformade eco-system är hyfsat hög. Att adoptera lösningar från andra än just den interna organisationen kan skapa agilitet och möjlighet till s.k. leaps, d.v.s. större steg än de inkrementella våra organisationer normalt är formade kring. Ett öppet förhållningssätt, driver fram gränsöverskridande möjligheter.

Destrukturera och Restrukturera

Kom ihåg att strukturerna och processerna är till för att stödja utvecklingsarbetet. Inte tvärtom. Vi behöver ha dem, så att medarbetare känner sig hemma, men följ projekten med intresse, då de hittar nya vägar. Pathfinders kan ofta vara vägvisare när vi behöver restrukturera våra arbetssätt. Precis som att ”lean” är till för att frigöra resurser till utvecklingen, kommer utvecklingen att driva bort segheten, för att få full kraft. En innovativ organisation kommer med tiden att tvinga sig själv vara lean. Den utvecklas hela tiden och då finns det inte behov eller utrymme för dödkött.

När vi organiserar oss för innovation, kommer vi slutligen att se många olika former, celler med innovationsfokus, team som agilt förflyttar sig i organisationen och mellan organisationer (Googol är just en sådan), såväl som väl distribuerad innovation som genomsyrar hela organisationen.

Omkullkasta ordningen

Vi tenderar att titta på erbjudandet i stor utsträckning. Ja, och så affärsmodellen som erbjudandet befinner sig i. Det är fantastiskt bra, avkastningen på affärsmodellerande visar sig vara betydande. Men genom att kombinera olika former av innovationsfokus, skapas helt nya former av värden, som kan åtnjutas genom hela intressentgrupperingen.

Utmaningen är att omkullkasta ordningen inom vilken vi väljer att fokusera på olika former av innovation. Få organisationer behärskar detta, men de som gör det lyckas i dagens ekonomier väl.

Leda. Inte lida.

Kunderna har behov av att tillfredställa sina kunder, som har behov av att … hela vägen tills någon slutanvändares behov faktiskt är tillfredställt. Då börjar en annan process, den som involverar ”alla”, d.v.s. hur vi hanterar hållbarheten i det vi gör och gör av med. Vi står inför inte bara ett paradigmskifte, utan många. Det finns ingen anledning att sätta sig ner och lida av detta. Rekrytera nya förmågor, samverka och skapa lösningar. Se till att ni ser er som en del av era kunders eco-system. Se till att ni agerar som acceleratorer och katalysatorer för deras innovation.

Lycka till.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.