Skip to main content

Vad krävs för ett framgångsrikt innovationsarbete under 2016?

Blogginlägg   •   Jan 21, 2016 14:52 CET

Bengt Järrehult

”Storföretagen blir mer innovativa – ingen vill bli nästa Kodak”.

─ Det gäller att vara medveten om att stora företag kommer att börja utklassa mindre start-ups när det gäller innovationer. Under de senaste åren har stora företag fått se sin tillvaro kullkastas av disruptiva och i många fall mobila innovationer som eBay, Uber och Netflix. Men nu har företag som exempelvis banker och försäkringsbolag greppat ”the name of the game” och kämpar hårt för att ligga i täten och inte agera reaktivt. Detta trots de innovationshinder - som rigida strukturer, gammal historik och internpolitik - som finns inom många stora företag,

─ Kloka storföretagsledare inser att lösningen inte är uppköp av mindre start-ups utan de inleder hellre partnerskap. Framförallt gäller det utnyttja den enorma kunskap och styrka som finns i företagets varumärke, kunddatabas och inte minst i balansräkningen. En bil är idag exempelvis ett helt datasystem som ger leverantören massor av användbar kunskap om kundens beteende. I kombination med finansiella resurser ger det möjlighet till massiva investeringar i nytänkande lösningar som kunden ännu inte själv vet att den kommer att behöva. Det klarar inte en typisk start-up”.

Michael Johansson

”Fokusera på syftesbaserad innovation och co-creation”

─ Jag hoppas och tror att 2016 kommer vara genombrottsåret för syftesbaserad innovation, det vill säga innovationsarbete som utgår från verksamhetens grundläggande syfte och mission. I många verksamheter bedrivs innovationsarbetet utan riktig koppling till själva meningen med bolaget och får därför inte fäste vare sig i organisationen eller hos partners och kunder. Jag tror att de bolag som tydligt låter innovationsarbetet genomsyras - och styras av - missionen med verksamheten kommer lyckas bäst över tid.

─ I dagens mångfacetterade, komplexa och inte minst snabba värld utformas de mest innovativa lösningarna i samverkan. Väldigt få verksamheter blir framgångsrika över tid enbart på egen kraft. Men i samarbete med partners, kunder, konkurrenter etc, framkommer ofta helt nya innovationer som ingen enskild organisation skulle kunna ta fram, än mindre få flygfärdiga. Det klassiska tänkandet kring innovation gör att synfältet lätt blir för snävt och tenderar att landa i produktutveckling eller justeringar av redan kända lösningar. En ytterligare poäng med gemensamt skapande är möjligheten för nya idéer att snabbt få fäste på marknaden. Om flera parter redan medverkat är förankringen och känslan av tillhörighet redan avklarad.

Dariush Ghatan

”Innovationsarbetet kräver allt fler ingredienser”

─ I dagens affärsklimat fungerar det bäst att innovera kring flera områden parallellt. Att enbart innovera kring en enskild faktor som exempelvis processmetodik, digitalisering, leveranssätt eller teknisk utveckling ger varken den bästa effekten eller avkastningen. Vårt fokus på ”10 Types of Innovation” eller egentligen ”10 Areas of Innovation” är därför högst relevant, eftersom det innebär att korsdisciplinära innovationsområden kombineras. Med vårt breda spann av industriella kompetenser och entreprenöriella förhållningssätt är vi sedan länge pionjärer. Nu fokuserar vi ytterligare på hur de tio områdena kan kombineras och integreras.

─ Det blir allt viktigare för företag att selektera och därmed prioritera i sin portfölj av möjligheter. Detta i takt med allt snabbare förändring och förnyelse av livscykler och att marginalen för de som hamnar på efterkälken ökar. Samtidigt som verksamheten skall sköta och utveckla de dagliga affärerna har företag också behov av att fokusera på det långsiktiga och det mer förnyande, det som disruptar. Vi på Googol förespråkar ett gediget portföljarbete. Innovation Portfolio Management är ett sätt att utifrån affärsstrategin resursallokera satsningarna, så att företaget kan gå från idé till utvecklingsprojekt vidare mot värdeskapande lösningar. Detta utan att drabbas av brist på etablerade utvecklingsprojekt.

─ Företag som avser öka sin innovationsförmåga och därmed förbättra utkomsten av innovationsinitiativen behöver samla sina insatser och arbeta metodiskt och professionellt med dem. I år lanserar vi Googol Innovation Program, som fungerar just som en roadmap för företag som vill öka sin innovationsförmåga. Många av våra klienter har en relativt god innovationsförmåga, men vet att den behöver skärpas ytterligare och riktas mer mot specifika snarare än generella satsningar. Modulerna i vårt Innovation Program är fyllda med verktyg och metoder som kombineras med vår erfarenhet av implementering och appliceras på ett kundspecifikt sätt. På så sätt blir programmen skräddarsydda efter aktuella behov och taktiska vägval.

─ Det är en stark strömning hos de stora bolagen att arbeta mer som och med mindre och mer snabbrörliga verksamheter. De vill dessutom organisera sina innovationsinitiativ som egna autonoma enheter. Vi fördjupar därför vårt engagemang kring Corporate Venturing och Opportunities och erbjuder en helt unik lösning för att accelerera innovationsinitiativ.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Dariush Ghatan
Partner, CEO Googol
dariush.ghatan@googol.se
Telefon: +46 70 606 86 96

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.