Skip to main content

Nästan hela Göta kanal töms på vatten för fortsatt renovering

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 08:00 CEST

Flygfoto över Göta kanal

I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil. Så många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts. Arbetet görs för att fortsätta den betydande renovering av Göta kanal som inletts under året och som ska säkra kanalens framtida drift.

Det är omfattande arbeten som väntar Göta kanal i vinter. Den sammanlagda sträckan som helt eller delvis töms på vatten är nästan 8 mil. Totalt har Göta kanal 8,7 mil handgrävd kanal 0ch arbetena kommer pågå fram till april och avslutas innan kanalen öppnar för säsongen i maj 2017.

En stor del av jobben som görs är en del i renoveringsprojekt Göta kanal 2.0, som har inletts under året och som ska säkra Göta kanal inför framtiden.

Roger Altsäter, VD, AB Göta kanalbolag, menar att en stor utmaning ligger i att koordinera de många olika projekten med dess olika entreprenörer och dessutom synkronisera dem med det ordinarie underhållsarbetet.

- Vi växlar upp arbetet med Göta kanal 2.0 nu och därför är jag glad över att min företrädare Anders Donlau tackat ja till att som projektledare fortsätta driva Göta kanal 2.0. Han har under åren byggt upp en stor kunskapsbank och i det här skedet är det viktigt att vi inte tappar fart i projektet, säger Roger Altsäter.

Gammal teknik

Den 200 år gamla tekniken spelar en stor roll när Göta kanalbolag renoverar för framtiden. Många av de jobb som nu utförs har inte åtgärdats sedan kanalen byggdes. Dessutom tas tillfället i akt att dokumentera för framtiden.

- Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om hur anläggningen är byggd och vilka tekniker man förr använde. Ju mer vi arbetar med Göta kanal desto mer respekt får man för de gamla metoderna som faktiskt har fungerat i 200 år, till exempel tappluckor och kulvertar, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Dokumentationen av de utförda arbetena blir otroligt viktig. När kanalen är tömd passar vi på att filma för att kunna få en överskådlig bild av hur kanalen ser ut utan vatten och hur kommande projekt ska prioriteras.

Vinterns arbeten

Förutom det årliga underhållsarbetet som bland annat består i att byta slussportar och broar, täta slusskammare och renovera bryggor kommer det utföras både mindre och mer omfattande markarbeten, renovering av vingmurar och tappluckor och nytt system för nivåindikatorer.

För mer information välkommen att kontakta:
Roger Altsäter, VD, AB Göta kanalbolag tel/mob, 0141-20 20 60
Anders Donlau, Projektledare Göta kanal 2.0, AB Göta kanalbolag, tel/dir 0141-20 20 61
Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag, tel dir/mobil 0141-20 20 57

Fakta Göta kanal 2.0
Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor under 2016-2017 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Fakta enskilda projekt

Markarbeten
Markförhållanden i Söderköpingsområdet är sedan tidigare känt som problematiska. Vid Vargklyftan, öster om Söderköping, genomförs ett betydande markarbete med bland annat nålning, erosionsskydd och höjning av kanalvallen för att skapa bättre stabilitet. Nya bräddavlopp, diken, bigravar och kulvertar bidrar till ökad stadga. Dessutom minimeras risken för att vattnet, i händelse av stora regnmängder, skadar kanalens vallar och orsakar översvämningar. Även i Klämman, mellan Norsholm och Söderköping, och Norsholm påbörjas markarbeten längs kanalen. I Motala fortsätter arbetet med att säkerställa kanalens profil.

Renovering vingmurar
Vingmurar är konstruktionen som leder in till slussen/bron. En inventering har visat att många av dessa behöver renoveras då de är i olika stadier av förfall. Vintern 2015/16 genomfördes tre pilotrenoveringar av vingmurar för att prova ut olika metoder. Bland annat utvecklades en egen metod för att bygga upp nya vingmurar. Den nya metoden kommer nu implementeras i arbetet längs hela kanalen.

Renovering tappluckor, Östergötland
När Göta kanal byggdes under tidigt 1800-tal anlades tappluckor längs med hela kanalen. Dessa används för att snabbt kunna tömma en avgränsad del av kanalen på vatten samt för att sänka vattennivån vid höga vattenflöden. Tidens tand har påverkat luckorna och nu genomförs ett arbete för att säkerställa luckornas funktion längs hela Göta kanal i Östergötland.

Nivåindikatorer
När Göta kanal byggdes höggs nivåmarkeringar in i sten för att kunna hålla koll på vattennivån. För lite vatten innebär risk för stora fartyg att få bottenkänning och för hög vattennivå medför risk för skador på kanalanläggningen då vattnet rinner över och skapar erosion. De 200 år gamla markeringarna stämmer inte längre överens med dagens nivåer och därför installeras nya nivåindikatorer längs hela Göta kanal. Förbättringen är nödvändig för att kunna säkra både båtar och kanalanläggning. 

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Kommentarer (1)

    Grymt arbete för ett fint svenskt landmärke :)

    - Julie Jacobs - 2017-01-02 14:49 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.