Skip to main content

Starkt resultat från Göteborg Energi bidrar till hållbart Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 08:57 CET

– Jag är både glad och stolt över Göteborg Energis fina resultat för 2013. Det innebär att vi lämnar ett tydligt bidrag till stadens utveckling mot ett hållbart göteborgssamhälle, samtidigt som kunderna erbjuds fortsatt låga priser på energi.

Det säger Göteborg Energis vd Lotta Brändström, som på måndagen överlämnade koncernens årsredovisning till styrelsen.

Årets resultat landar på 702 miljoner kronor efter finansiella poster och före skatt. Det är en rejäl ökning från föregående år och kan delvis förklaras med försäljningen av Falbygden Energi AB, men också av effektiviseringar och renodling av verksamheten.

– Vi har bedrivit ett konsekvent effektiviseringsarbete och fokuserat på de områden som finns inom vårt uppdrag. Till exempel har vi under året satsat på ytterligare miljöinvesteringar genom bland annat våra biogasanläggningar som bidar till att minska användningen av diesel och bensin. Vi har också fortsatt arbetet för att våra kunder ska kunna bli mer energismarta.

Produkter och tjänster med hög kvalitet och lågt pris är ett av Göteborg Energis huvuduppdrag i ägardirektivet från Göteborgs Stad. Att detta uppfyllts visar bland annat den årliga så kallade Nils Holgersson-undersökningen som genomförs av de ledande aktörerna i fastighetsbranschen.

– Vad gäller både fjärrvärmepriser och elnätspriser ligger vi bland de lägsta i landet, på tolfte plats i en jämförelse med 260 kommuner på fjärrvärme och en tolfte plats för elnät med 290 kommuner. Men vi kan självklart bli ännu bättre.

– Trots de stora förändringar som skett inom koncernen och ett ganska tufft omvärldsklimat har många av våra produktområden haft en väldigt bra utveckling. Vi har också flyttat fram positionerna inom förnyelsebar energi. Det ger oss en god plattform för 2014, säger Lotta Brändström.

För ytterligare information kontakta:
Lotta Brändström, Göteborg Energi AB, telefon 031-62 60 01
Annette Johansson, presskontakt Göteborg Energi AB, 031-62 67 30

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera