Skip to main content

Fler fartyg fick miljörabatt i Göteborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 09:05 CET

Göteborgs Hamn vill premiera rederierna för deras gröna satsningar.

Under förra året fick var tredje fartyg i Göteborgs Hamn miljörabatt på hamnavgiften. Det är en ökning med 83 procent från året innan. Mest rabatt fick de Donsöbaserade rederierna Tärntank Ship Management AB och Furetank AB vars fartyg drivs på flytande naturgas.

Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda. Av alla fartyg som anlöpte Skandinaviens största hamn under förra året var en tredjedel av dem klassade som gröna enligt branschens miljöindex.

Totalt 75 fartyg erhöll rabatten på 10 procent av hamnavgiften, jämfört med 41 fartyg året 2015.

— Det är mycket positivt att allt fler fartyg klassas som gröna. Detta är dessutom fartyg som ofta anlöper hamnen, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Till grund för rabatten ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index och Clean Shipping Index (se faktaruta). Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften.

Göteborgsrederier kör på flytande naturgas
Ytterligare rabatt får fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Genom att använda LNG som fartygsbränsle minskar utsläpp av svaveldioxid och partiklar till nära noll och kväveoxider med 85 - 90 procent. Även koldioxidutsläppen minskar kraftigt.

Dessa fartyg får totalt 30 procents rabatt vid ett anlöp. Under 2016 var det två fartyg som fick den maximala rabatten. Det var Ternsund och Fure West, som ägs av de Donsöbaserade rederierna Tärntank Ship Management AB och Furetank AB.

— Svenska redare ligger i frontlinjen när det gäller LNG, metanol, elhybridfartyg och andra miljösmarta lösningar, säger Edvard Molitor.

Hamnen vill premiera gröna satsningar
Miljörabatten infördes den 1 januari 2015. Innan dess fanns en annan liknande miljöpremie. Syftet är att rederier ska bli motiverade att minska sin miljöpåverkan på ett sätt som sträcker sig bortom lagar och regler.

— Vi vill premiera rederierna för deras gröna satsningar. För ett genomsnittligt lastfartyg kan miljörabatten innebära en årlig besparing på tiotusentals kronor, säger Edvard Molitor.

Nu ska det dessutom bli ännu enklare för rederierna att få rabatt. Tidigare har rederier varit tvungna att registrera sina fartyg till Göteborgs Hamns trafikledningscentral. Men från och med den 1 januari 2017 sker den registreringen per automatik när fartyg anlöper hamnen. Fartyg som drivs på LNG måste dock fortsatt anmäla det till Göteborgs Hamn AB för att rabatt ska utgå.

Lista: Rederier som får miljörabatt
Atlantic Container Line, APL, Amyntas, Baltic Front Shipping, Broström, Carl Buttner Gmbh & Co, DFDS, Dong A Tanker, Euro Marine Carrier, Furetank, Glovis, Hapag Lloyd, Handytankers, Hyundai Merchant Marine, Maersk Line, Maersk Tanker, Mitsui OSK-Lines, Mediterranean Shipping Company, Norient Product Pool, Stena Line, SCF Management Services, Sirius, TUI Cruises, Tärntank, TMS Tankers, Thun Tanker, Wallenius Lines, Wallenius Wilhemsen Logistics, Wilson Euro Carriers och Älvtank.

Fakta: Environmental Ship Index och Clean Shipping Index
Clean Shipping Index (CSI) är ett miljöindex där företag som ska köpa transporter med fartyg kan miljöbedöma rederier. Hänsyn tas till ett antal miljöpåverkande faktorer, bland annat bottenfärger, barlastvatten, bränsle, smörjoljor, länsvatten, köldmedier och avfall. Fartyg som klassas som gröna har god miljöstandard. Environmental Ship Index (ESI) är ett internationellt index som syftar till att höja miljöprestandan hos fartyg. Läs mer på www.environmentalshipindex.org och www.cleanshippingindex.com. Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på fartygets vikt. Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI alternativt

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.