Skip to main content

Göteborgs Hamn återplanterar viktigt ålgräs

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 08:57 CET

När Göteborgs Hamn expanderar återplanteras ålgräset på en annan plats i närheten. Bild: Peter Göransson.

Nu satsar Göteborgs Hamn på att återplantera de 1,7 hektar ålgräsängar som försvinner när hamnen byggs ut med en ny terminal. Det är den största återplanteringen av ålgräs någonsin i Sverige.

Skandinaviens största hamn expanderar. En ny terminal för roro- och containertrafik ska byggas intill nuvarande roroterminal vid Arendal. Expansionen är den största i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. På platsen för den nya terminalen finns det idag 1,7 hektar ålgräs*.

För att inte ålgräsbeståndet ska minska i Göteborgs skärgård kommer Göteborgs Hamn att plantera minst lika mycket ålgräs på en annan plats i närheten.

— Ålgräsängar är en viktig del av ekosystemet och barnkammare för flera fiskarter. När vi anlägger den nya terminalen kommer ålgräsängarna som ligger just där att försvinna. Därför kommer vi att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Men det är inte enkelt att plantera ålgräs. Skotten planteras ett åt gången. Det tar tid, men det är den metod som forskning har visat fungerar bäst.

För att ålgräset ska ha så bra förutsättningar som möjligt att frodas inleds projektet med testplanteringar i fyra olika områden. Ett tiotal områden kommer att utvärderas under 2017 och 2018 görs testplanteringen. Två år senare utvärderas testplanteringen och det området som visar bäst resultat väljs ut för att plantera ålgräset på.

Återplanteringen av ålgräset görs i samarbete med marinbiologen Sandra Andersson på Marine Monitoring, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. Satsningen är en del av den miljökompensation Göteborgs Hamn åtog sig att göra i samband med att utbyggnaden av hamnen fick miljötillstånd.

— Som alltid när vi bygger nytt kompenserar vi för de intrång vi gör. För att vi ska behålla vår konkurrenskraft och möta framtida tillväxt måste hamnen växa – men på ett hållbart sätt, säger Edvard Molitor.  

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy