Skip to main content

Närodlad tomat inte alltid den grönaste

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 08:30 CEST

Kan en spanskodlad, transporterad tomat vara ett bättre alternativ ur klimatsynpunkt än en svensk tomat? Svaret är ja. I vissa fall kan transporter bidra till att minska koldioxidutsläppen. Det visar en ny studie från SIK, framtagen på uppdrag av Göteborgs Hamn.

– Vi har länge satsat på att skapa hållbara transportlösningar. Nu tar vi ett steg till och tittar på hela livscykeln, från produktion till konsumtion. Då får vi en mer rättvisande bild av den totala klimatpåverkan, säger Åsa Wilske, miljöchef Göteborg Hamn AB.

SIK, institutet för livsmedel och bioteknik, har på uppdrag av Göteborgs Hamn AB, undersökt vilken miljöpåverkan ett kilo tomater har beroende på odling och transportsätt.

Ett kilo tomater från Alicante
Studien utgår från ett kilo tomater som odlas i Alicante och fraktas på olika sätt till Falköping. I studien finns också ett exempel med svenskodlade tomater.

Lägst utsläpp i studien har spanskodlade tomater som fraktas med tåg hela vägen från Alicante till Falköping. Näst lägst har tomater som fraktas med båt från Spanien till Sverige. På tredje plats kommer lastbilstransport hela vägen från Spanien till Falköping.*

Mest utsläpp ger de växthusodlade svenskodlade tomaterna. Den största skillnaden mellan svensk och spansk tomatproduktion är att den svenska produktionen kräver uppvärmning under stora delar av året. Det är därför den har större klimatpåverkan än den spanska, även om man räknar med transporterna.

– Exemplet med de svenskodlade tomaterna baseras på den genomsnittliga energiåtgången för tomatodling i Sverige. Det mest klimatsmarta är att välja tomat efter säsong – spanska tomater under vinterhalvåret och svenska på sommaren, säger Gustaf Zettergren på SIK.

Odlingssätt och transportslag spelar stor roll
Studien visar att odlingssättet/jordbruket generellt sett spelar större roll för klimatpåverkan än transporterna i sig. Men den visar också på betydande skillnader mellan olika transportsätt.

– Det här är ett bra underlag för transportköpare på svenska företag som vill välja rätt ur miljösynpunkt. Odling där det är säsong, och sjöfart i kombination med tåg för transporterna. Även lastbilen har en viktig roll för de kortare sträckorna, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare Göteborgs Hamn AB.

Nytt samarbete med Bilbao
Idag fraktas nästan hundra procent av de spanska tomaterna till Sverige med lastbil. Men Göteborg Hamn och Bilbao Hamn har just inlett ett samarbete för att flytta över mer gods från väg till sjö. Totalt fraktas varje år 2,3 miljoner ton gods mellan de båda länderna, och mycket av det är livsmedel.

– Förutom minskad miljöpåverkan kommer en ökad sjöfart att minska belastningen på de hårt trafikerade vägarna i Europa, säger Åsa Wilske.

Bifogad pdf innehåller en tabell som visar de olika transportsättens klimpatpåverkan samt den genomsnittliga klimatpåverkan för svensk tomatodling.

Läs hela rapporten på www.goteborgshamn.se

*Sjöfartsexemplet innehåller även tåg- och lastbilstransporter på kortare sträckor. Även exemplet med tågtransport den långa sträckan innehåller kortare inslag av lastbilstransporter.

För mer information, kontakta Åsa Wilske, miljöchef Göteborgs Hamn, tfn 031-368 76 20, eller Cecilia Carlsson, kommunikationschef, 031-368 75 45.

Fakta fartygslinjer Göteborg-Spanien/Portugal
Det finns idag fyra rederier som har direktlinjer mellan Göteborgs Hamn och den Iiberiska halvön: Mac Andrews, X-press Container Line, K-Line och Hoegh Autoliners. Destinationerna som nås direkt är Bilbao, Valencia, Gijon, Lissabon samt Leixoes.


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy