Skip to main content

Nytt Stena Line-avtal i hamn

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 13:30 CET

Göteborgs Hamn AB och Stena Line har tecknat nya avtal för färjelägena i Masthugget och Majnabbe. Avtalet för Danmarks-terminalen i Masthugget är på fem år medan Tysklandsterminalen i Majnabbe får ett tioårigt avtal med möjlighet till förlängning.

- Färjetrafiken är oerhört viktig både för hamnen och för staden och det känns mycket bra att vi kommit överens om villkor som säkrar den långsiktiga utvecklingen av verksamheten, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Cirka 230 000 fraktenheter och 1,6 miljoner passagerare åker varje år med Stena Lines färjor.  Verksamheten bidrar årligen med 710 miljoner kronor i turistekonomisk omsättning till Västsverige.

- Vår verksamhet spelar en viktig roll både vad gäller turism och varuflöden mellan Göteborg och kontinenten.  Ur ett turistperspektiv är det beklagligt att vi i framtiden inte kommer att anlöpa ett innerstadsläge, men avtalet ger oss möjlighet till framtida rationaliseringsvinster genom samlokalisering av vår Tysklands- och Danmarkstrafik på Majnabbe, säger Michael McGrath Chief Operating Officer på Stena Line.

Det var i oktober förra året som det nuvarande 25-åriga terminalavtalet sades upp för att sluta gälla 31 december 2014. Det stod då klart att det nya avtalet inte skulle bli lika långt, branschpraxis ligger mellan fem och tio år. Dessutom krockar placeringen av Danmarksterminalen med stadens långsiktiga planer för utvecklingen av centrala Älvstaden.

Det nya avtalet för Masthuggsterminalen gäller från 2015 och stäcker sig till 31 december 2019. Därefter upphör avtalet.

Avtalet för Tysklandsterminalen i Majnabbe gäller i tio år från 2015 med möjlighet till förlängning.

– Vi kommer nu att sätta oss ned med Stena Line och utreda var Danmarkstrafiken ska placeras efter 2019. Ett huvudspår är samlokalisering i Majnabbe. Det är fortfarande ett centralt läge med goda kommunikationer in till city med buss och spårvagn, säger Magnus Kårestedt.

Det innebär att Stena Line och Göteborgs Hamn AB lämnar Masthuggsterminalen åter till staden 2020. Området kan då bebyggas och göras tillgängligt för göteborgarna enligt stadens vision om centrala Älvstaden.

Redan vid uppsägningen i oktober förra året annonserade hamnstyrelsen att den östra delen av Masthuggterminalen överlämas till staden 2015. Det handlar om ett cirka hundra meter långt område närmast Rosenlundskanalen. ¨


För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn AB,  031-368 75 45.


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy