Skip to main content

Rotterdams Hamn och Göteborgs Hamn formar LNG-allians

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 15:19 CEST

Europas största hamn, Rotterdams Hamn, och Skandinaviens största, Göteborgs Hamn, har gått ihop i ett nytt samarbete. Syftet är att påskynda utvecklingen av flytande naturgas som fartygsbränsle.

Imorgon onsdag skriver Rotterdams Hamn och Göteborgs Hamn AB under ett samarbetsavtal. Båda hamnarna ligger inom det så kallade SECA-området* i norra Europa där reglerna för svavel i fartygsbränsle kommer att skärpas kraftigt från 2015. Målet med samarbetet är att det ska gå att bunkra LNG, flytande naturgas, i de båda hamnarna när svavelreglerna träder i kraft.

– Vi är extremt glada över att Europas största hamn har krokat arm med oss i denna viktiga fråga. Tillsammans kommer vi att ha ett mycket starkt erbjudande till marknaden, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Miljövinsterna med LNG är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och nettoeffekten av minskade växthusgaser med 15-20 procent.   

– Vi ser LNG som en stor möjlighet för sjöfarten att kunna leva upp till svaveldirektivet 2015. Användandet av LNG som fartygsbränsle passar också väl in i vår strategi att bli den mest hållbara hamnen. Vi ser Göteborgs Hamn som en stark partner på den skandinaviska marknaden, säger Ronald Paul, operativ chef, Rotterdam Port Authority.  

För att uppnå målet om LNG i de båda hamnarna 2015 krävs en snabb utveckling inom en rad olika områden. Det handlar till exempel om att bygga nödvändig infrastruktur i hamnarna samt att ta fram regelverk för hanteringen av LNG. En annan viktig uppgift för de två hamnarna att bidra till ökad kunskap om LNG som fartygsbränsle.

För mer information, kontakta:
Göteborgs Hamn: Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, 031-731 22 45.

*Sulphur Emission Control Areas

LNG
LNG är gas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som saknar gasnät. En LNG-terminal i Göteborg får betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet där svensk basindustri står i begrepp att byta ut olja och kol.

Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn: 
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy