Skip to main content

​Nytt vattenskyddsområde ska trygga 700 000 människors tillgång till dricksvatten

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 07:00 CEST

Drygt 700 000 människor är beroende av Göta älv och Vänersborgsviken för sitt dricksvatten. Nu vill sex kommuner att Länsstyrelsen ska fastställa ett vattenskyddsområde som tryggar vattentäkterna, idag och i framtiden.

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har genom Göteborgsregionen (GR) samarbetat kring Göta älvs och Vänersborgsvikens dricksvatten sedan 2011. Tillsammans har de tagit fram ett förslag till nytt gemensamt vattenskyddsområde. Det nya skyddsområdet ska minska risken för föroreningar som kan störa, eller i värsta fall omöjliggöra, vattenverkens produktion av ett hälsosamt dricksvatten. Samtidigt stärks skyddet av Göteborgs vattentäkt som redan idag har ett vattenskyddsområde. Arbetet är i linje med EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som slår fast att vattenkällor ska skyddas.

I delar av vattenskyddsområdet finns det skyddsföreskrifter som reglerar vad man inte får göra. Dessa har utformats med hänsyn till vattentäktens specifika karaktär med fokus på det nutida och framtida skyddsbehovet. Reglerna kompletterar annan lagstiftning och gäller både företagare och privatpersoner. Bland de aktiviteter som regleras finns exempelvis utsläpp av spillvatten, kemiska växtskyddsmedel och hantering av kemikalier.

Mer info: www.gavso.se

Kontaktpersoner:

Daniel Larsson
Chef Kretslopp & Vatten 
Vänersborgs kommun
0521-72 12 60

Emma Hansson
Miljöchef 
Trollhättans stad
0520-49 59 87

Kristian Nordström
Miljöchef
Lilla Edets kommun
0520-65 96 71

Barbro Sundström 
Strategisk chef 
Ale kommun 
0303-33 03 12

Martin Hollertz 
Verksamhetschef Teknik
Kungälvs kommun 
0303-23 97 70

Lena Blom
Strateg Kretslopp och vatten
Göteborgs stad
031-368 27 28

Maria Sigroth
Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad
Göteborgsregionen
031- 335 50 73

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.