Skip to main content

Angeredsmodellen ger resultat: 60% färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2018 16:05 CET

Foto: Lo Birgersson

På knappt tre år har antalet ungdomar i Angered som har haft försörjningsstöd mer än 10 månader minskat med 60%. Motsvarande antal barnfamiljer har minskat med 42%.

- Det är ett fantastiskt resultat som gynnar många i stadsdelen, inte minst dem som är allra viktigast: barnen, säger områdeschef Christina Karlsson.

Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd riskerar att få sämre studieresultat och löper också större risk att som vuxna själva fastna i ett beroende av försörjningsstöd.

- Genom att ge föräldrarna möjlighet att försörja sig själva skapar vi större trygghet i familjen och bättre framtidsutsikter för barnen, samtidigt som livsvillkoren för barn i Göteborg utjämnas, fortsätter Christina.

Det går att få jobb

Barnfamiljer och ungdomar har varit särskilt prioriterade i satsningen på att minska antalet personer med försörjningsstöd. Satsningen bygger på ett helt nytt arbetssätt, ”Jobb först”. Här ligger fokus på att hjälpa personer som är beroende av försörjningsstöd till studier eller arbete. Och för många, särskilt ungdomar, är det där första jobbet så viktigt.

- Vår utgångspunkt är att alla som kan jobba också vill jobba, bara de får rätt sorts stöd. Alla deltagare får en jobbcoach som hjälper till med kartläggning av tidigare erfarenheter, personlig vägledning och motivationsarbete, hjälp med ansökningshandlingar och intervjuträning. Det är också viktigt att hitta vad varje individ är intresserad av att arbeta med och att förmedla hopp: det går att få jobb!

Spridningslabbet - arbetssätt från Angered sprids i projekt

Nu ingår Angeredsmodellen ”Jobb först” i Spridningslabbet – ett projekt där syftet är att utveckla sätt att sprida innovationer mellan olika kommuner, myndigheter eller enheter inom den offentliga sektorn. De som deltar i projektet för att lära av Angered är stadsdelarna Västra Hisingen och Majorna/Linné samt socialtjänsten i Laholms kommun. Även Sveriges kommuner och landsting deltar i projektet som finansieras av Vinnova.

Kontaktperson

Christina Karlsson, områdeschef arbetsmarknad/sysselsättning, 072-506 16 21, christina.y.karlsson@angered.goteborg.se