Skip to main content

Generationsmöten skapar trygghet i Tynnered. Pressträff och invigning av mötesplats Bergkristallsparken i Tynnered 14 juni

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 10:26 CEST

Foto: Lo Birgersson

Göteborg ska vara en jämlik stad och den nya mötesplatsen Bergkristallsparken i Tynnered i Västra Göteborg ska bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Generationsmöten är en nyckel till framgång för att nå målet om ökad delaktighet och tillit i området.

I Tynnered bor det fler ensamstående föräldrar än i Göteborg i stort och många föräldrar i området har efterfrågat den sortens nära stöd och service som parken erbjuder. Till exempel utomhusaktiviteter för barnen som föräldrarna kanske själva inte hinner med varje dag. Den nybyggda skejtparken är bemannad varje eftermiddag. 

Möten mellan unga och gamla skapar trygghet

Sedan en tid tillbaka pågår verksamhet i parken men ett nytt samarbete mellan sektorerna äldreomsorg och kultur- och fritid ska få fler äldre i området att komma dit. Möten mellan människor, inte mist från olika generationer, gör att tilliten i ett område ökar.
Aktiviteter som passar både unga och äldre ska samsas i huset och besökarna avgör själva vad som ska fylla huset. Här arbetar man för att alla ska känna delaktighet och tillit till varandra.

Bidrar till en mer jämlik stadsdel och stad

Västra Göteborg är en välmående stadsdel men har stora ojämlikheter mellan områdena. Den politiska visionen är att hela stadsdelen ska fortsätta växa och samtidigt minska skillnaderna. Samhället ska vara ekologiskt och socialt hållbart och invånarna ska uppleva sin påverkan på samhället som möjlig och rättvis. Mötesplatsen Bergkristallsparken i Västra Göteborg ska bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Mötesplatsen skapar ökad sammanhållning, delaktighet och tillit och på sikt också ett mer jämlikt Göteborg.

Se en film om Bergkristallsparken 

Läs mer om sommarens aktiviteter i parken

Invigning av mötesplats Bergkristallsparken 14 juni 

11.45 Invigningsceremoni: Henrik Munck (MP), ordförande i Västra Göteborgs stadsdelsnämnd inviger mötesplatsen. 

12:00 Pressträff och mingel: Information om satsningen och möjlighet att ställa frågor. Medverkar gör unga och gamla i området, representanter från stadsdelsnämnden, stadsdelsförvaltningen och Jämlikt Göteborg. 

Plats: Bergkristallsparken, Bergkristallsgatan 50 

Kontaktpersoner för media:

Lotta Johansson, enhetschef sektor kultur- och fritid 0706-261075

Ulrika Karlsson, enhetschef Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten inom sektor äldreomsorg 0722-198007

Camilla Näslund, processledare Jämlikt Västra Göteborg 0722-558769

Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör SDF Västra Göteborg 0736-601425