Skip to main content

Göteborgs Stad utreder avräkning från förra HR-direktörens avgångsvederlag

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 12:32 CEST

Göteborgs Stads tidigare HR-direktör Karin Åhström har under hösten haft ett konsultuppdrag i Alingsås kommun samtidigt som hon erhållit avgångsvederlag från staden. För konsultuppdraget har en ersättning på 430 000 kronor utbetalats till hennes makes kommanditbolag. Stadsledningskontoret utreder nu möjligheten att avräkna ersättningen från avgångsvederlaget.

Göteborgs-Posten har i en granskning visat att Karin Åhström haft uppdrag av Alingsås kommun under sex månader. Ersättningen har inte tagits ut som lön utan har gått in i ett kommanditbolag. Göteborgs Stad har inte informerats om de intäkter som bolaget haft till följd av konsultuppdraget.

Utreder möjlighet att avräkna ersättningen
Stadsledningskontoret utreder nu möjligheten att avräkna ersättningen. Att en ny inkomst samordnas med avgångsvederlaget är grundregeln i det direktörsavtal som Karin Åhström tecknade när hon kom till Göteborgs Stad 2014. Frågan är om den nu aktuella ersättningen är att betrakta som lön och om förvärvsarbetet har skett i "väsentlig omfattning", som det uttrycks i avtalet.

- Andemeningen i avtalets skrivning är att allt förvärvsarbete kan påverka avgångsvederlaget. Här anser vi att det finns anledning att utreda situationen och undersöka vilka möjligheter som finns att pröva avtalets skrivningar, säger nuvarande HR-direktören Tina Liljedahl Scheel.

Nya direktörsavtal
Idag ser direktörsavtalen annorlunda ut. Avgångsvederlaget betalas ut under en väsentligt kortare period, 6 månader, jämfört med tidigare 18 månader. Däremot sker ingen avräkning av lön eller ersättning mot vederlaget. Dessa direktörsavtal infördes i september 2015.

Kontaktperson
Tina Liljedahl-Scheel, HR-direktör, tel 070-207 36 39