Skip to main content

Här är de tre finalisterna som tävlar om att få utveckla Skanstorget med bostäder och förskola

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2018 10:08 CEST

Så här ser skissbilderna ut för de tre finalistförslagen

Idag avslöjades de tre finalistförslagen över hur Skanstorget kan utvecklas och förtätas. De tre finalistförslagen tävlar i en markanvisningstävling och det är en speciell tävling som fastighetsnämnden utlyser. För första gången i Göteborgs Stads historia är det göteborgarna som tillsammans med staden ska bestämma hur området kan se ut. Vinnaren av de tre finalisterna ska nämligen röstas fram av medborgarna.

Göteborg befinner sig i ett skede där stadsutvecklingen pågår för fullt och nu är det dags för Skanstorget att omvandlas. Området där parkeringsplatsen befinner sig idag ska bebyggas. Cirka 200 bostäder planeras med kommersiella lokaler i bottenvåningarna, även en förskola med fyra avdelningar planeras. De befintliga parkeringsplatserna kan kommas att ersättas med en ny underjordisk parkering. Ambitionen är att cirka 60% av bostäderna ska vara bostadsrätter och cirka 40% vara hyresrätter.


För att ta fram tre finalister har en bedömningsgrupp som bestått av både interna och externa aktörer utgått från de krav som staden ställer i denna markanvisning* och alltså valt ut de tre bästa förslagen.

- Det har varit ett stort intresse för tävlingen. Tio bidrag har kommit och det har varit en utmaning att ta fram tre finalister, säger Joel Blomgren, projektledare för markanvisningstävlingen.

De tre finalisterna är:
Förslag A: Emellan och emellanåt
Förslag B: Haga hjärta Linné
Förslag C: Knytkalas

Vinnaren presenteras av fastighetsnämndens presidium på en pressträff senare under hösten. Då kommer det även att avslöjas vilken eller vilka aktörer som står bakom finalistförslagen.

Röstningsregler

De tre finalisterna kan man rösta på mellan 9-23 oktober. För att få rösta måste man vara 16 år eller äldre, folkbokförd i Göteborgs kommun och har ett eget bank- ID. Naturligtvis vinner det förslag som får flest röster!

Processen efter tävlingen
Efter röstningen är avgjord och den vinnande aktören/aktörerna förhandlat klart med fastighetskontoret om ett avtal går processen vidare till stadsbyggnadskontoret. Nu startar arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Här görs flera utredningar för att se om det vinnande förslaget kan förverkligas enligt plan- och bygglagen eller om justeringar behöver göras.

Bakgrund

I maj utlyste fastighetsnämnden en markanvisningstävling för Skanstorget. En speciell plats för många göteborgare i ett område med mycket kulturell historia. En av utmaningarna är att ta vara på områdets karaktär och bevara det som finns samtidigt som det behöver utvecklas med nybyggnation och infrastruktur. Vi ska bygga en hållbar stad där kollektivtrafik och cykel är prioriterade färdmedel.

Bedömningsgruppen har bestått av representanter från:

Göteborgs Stad
Fastighetsägarna
Hyresgästföreningen Göteborg
Västsvenska Handelskammaren
Sveriges Byggindustrier
Yimby Göteborg


För mer information:
Joel Blomgren, projektledare för markanvisningstävlingen, 031- 368 12 12
Martin Öbo, fastighetsdirektör Göteborgs Stad, 031- 368 11 29

Digitalt material hittar du här


Fastighetsnämndens presidium nås via:

Jahja Zeqiraj, ordförande, 072-8553758
Hanna Bernholdsson, vice ordförande,073-666 27 77
Hampus Magnusson, 2a vice ordförande, 070- 872 00 44


*en markanvisningstävling är en tävling som riktar sig till fastighetsbranschen där de ges möjligheten att vinna ensamrätten att förhandla vidare med markägaren, i detta fall Göteborgs Stad, om att köpa eller arrendera aktuell tomt eller markområde.

Fastighetskontorets uppdrag är att skapa förutsättningar så att fastighetsnämnden kan uppfylla bostadsförsörjningsansvaret den har i Göteborg. Fastighetskontoret förvaltar även merparten av den kommunala marken i Göteborg som består av cirka 55% av den totala markytan i staden.


Fastighetsnämnden är det politiska organ inom Göteborgs Stad som har bostadsförsörjningsansvaret och äger merparten av den kommunala marken i Göteborg. Nämnden nyttjar den kommunala marken som ett strategiskt verktyg och anvisar mark till utvalda byggaktörer så att fler bostäder kan byggas i Göteborg.